Skip to content

Artikel kapot tijdens gebruik

DWQA QuestionsCategorie: QuestionsArtikel kapot tijdens gebruik
Kimberley asked 3 jaar ago
Klant heeft een vaas online besteld en goed ontvangen echter tijdens het gebruik is het glas gaan scheuren. Daarom kosteloos de vaas vervangen echter bij deze vaas is exact hetzelfde gebeurd. Aangezien wij bij deze vaas deze klacht nog nooit eerder hebben ontvangen hebben wij dit bij de leverancier nagevraagd en daar was deze klacht ook niet bekend voor dit artikel. Het vermoeden is dan ook dat de klant het product(en) niet juist heeft gebruikt. Hoe nu hier mee om te gaan? Want het heeft waarschijnlijk weinig zin om de vaas nogmaals een keer op te sturen ook al gezien de gemaakte kosten die tot op heden gemaakt zijn.
1 Antwoorden
Ismail Akhan Staf answered 3 jaar ago

Beste Kimberley, goed dat je dit navraagt. Je geeft aan dat je de eerste keer de vaas kosteloos hebt vervangen en ook navraag hebt gedaan bij de leverancier. Fijn dat je het op deze manier geprobeerd hebt op te lossen. Het is wel erg vervelend dat hetzelfde is gebeurd bij de tweede vaas. Ik begrijp dat je het daarom liever niet nogmaals wilt ruilen. De wet geeft consumenten extra bescherming door middel van wettelijke garantie van 6 maanden. In artikel 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek staat: “Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Indien het product binnen zes maanden na aflevering kapot gaat of een mankement vertoont, wordt op grond van de wet vermoed dat het product al bij aflevering niet aan het conformiteitsvereiste voldeed. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het product niet door een fabricagefout, maar door verkeerd, abnormaal of onkundig gebruik van uw kant kapot is gegaan''.
Daarom adviseer ik je om contact met jouw klant op te nemen om eventueel een andere soort vaas aan te bieden of om eventueel het geld te crediteren. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens je een fijne dag toe!

Je antwoord