Skip to content

Klachten terms and conditions

DWQA QuestionsCategorie: AlgemeenKlachten terms and conditions
Mathilde Canterini asked 3 jaar ago
Hi,  I would just like to double check with you that it is ok for me to change the 2 months to 7 days Artikel 14 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  Thanks for letting me know   Mathilde Canterini
1 Antwoorden
caleni Staf answered 3 jaar ago
Hi Mathilde, Thank you for your message. This deadline is set by law to report a complaint. This deadline can not be changed. However, you could indicate that you would prefer a complaint to be reported as soon as possible (preferably within 7 days), so that the problem can be solved quickly. Kind regards,
Je antwoord