zorgbedonline.nl

zorgbedonline.nl

"Zorgbedonline is een online beddenwinkel die door service en klant gerichte aanpak, in staat om onze zorgbedden gratis te leveren en ook voor u gratis te monteren. Zodoende maken wij het voor u als zorgbehoevende of zorgverlener zo voordelig mogelijk en kunnen u bij levering en montage totaal ontlasten. Wij leveren hoog laag bedden, seniorenbedden, elektrisch verstelbare bodems en leveren we de nodige hulpmiddelen."
De zekerheden van https://www.zorgbedonline.nl
Lid

Goedgekeurd

Lid van WebwinkelKeur sinds 2018

Gecontroleerd door ons

We hebben gecontroleerd of het bedrijf bestaat, of ze aan de (regionale) wetgeving voldoen en of alle relevante informatie makkelijk te vinden op hun website staat.

Beoordeeld door jou

Have you purchased from a member of ours? We then ask you to share your experience. These experiences are shown publicly to inform potential customers of the webshop's customer service.

Onafhankelijk

WebwinkelKeur is completely independent. Our goal is to make e-commerce safer. We do not ask our members a high fee as we want all webshops to be able to join our cause. We are the point of contact for both the webshop and the customer.

Bemiddeling bij geschillen

Do you end up in conflict with one of our members? We will help you both to get to quick solution with our free mediation. If that shows to be impossible you have the opportunity to submit the dispute to DigiDispuut which can provide a binding verdict.