Wodio.nl

Wodio.nl

Wodio.nl is een onderdeel van Maeseo. Bij Maeseo zijn we van mening dat kennis en interesse in een productgroep hand in hand gaan. Ofwel, wij verkopen alleen producten waar we zelf affiniteit mee hebben. Hierdoor is het niet alleen voor ons makkelijker om advies te geven, we kunnen ook beter advies geven.
Naast advies is service, klantvriendelijkheid en duidelijk informatie en communicatie voor ons erg belangrijk. Hoe we dit doen is eigenlijk heel simpel; we kijken wat wij persoonlijk prettig of juist irritant vinden bij het online winkelen en verwerken dit in onze webshops. Zo zijn er op onze webshops altijd live voorraad weergaven en is bijv. ‘voor vandaag besteld, morgen in huis’ ook echt de volgende dag in huis. Is een product defect? Wij wimpelen u niet af met ‘neem maar contact op met de fabrikant’. Vanzelfsprekend nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid als verkoper en regelen wij alles met de fabrikant. Is een pakket bij de post vermist geraakt, wij proberen ten alle tijden proactief met u te communiceren zodat u niet zelf er achter aan moet gaan.

Dat we service en klantvriendelijkheid serieus nemen blijkt volgens ook wel uit de beoordelingen via Webwinkelkeurmerk, het gemiddelde van alle webshops ligt op een 9,3!
De zekerheden van https://wodio.nl
Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Hart voor de zaak

Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Wij verkopen alleen producten waar we zelf affiniteit mee hebben. Hierdoor is het niet alleen voor ons makkelijker om advies te geven, we kunnen ook beter advies geven. Naast advies is service, klantvriendelijkheid duidelijk informatie en communicatie voor ons erg belangrijk. Hoe we dit doen is eigenlijk heel simpel; we kijken wat wij persoonlijk prettig of juist vervelend vinden bij het online winkelen en verwerken dit in onze webshops.


Bekijk Manifest
Lid

Goedgekeurd

Lid van WebwinkelKeur sinds 2020

Gecontroleerd door ons

We hebben gecontroleerd of het bedrijf bestaat, of ze aan de (regionale) wetgeving voldoen en of alle relevante informatie makkelijk te vinden op hun website staat.

Beoordeeld door jou

Heb je een aankoop gedaan bij een lid van ons? We vragen je jouw ervaring te delen. Deze ervaringen worden publiekelijk getoond om andere consumenten te informeren over de service van de webshop.

Onafhankelijk

WebwinkelKeur is compleet onafhankelijk. Ons doel is om de e-commerce veiliger te maken. We vragen van onze leden geen hoge kosten omdat we graag elke webwinkelier zien aansluiten bij ons doel. Wij zijn contactpunt van zowel webshop als consument.

Bemiddeling bij geschillen

Krijg je een conflict met een van onze leden? We willen met gratis bemiddeling beide partijen graag tot een oplossing brengen. Mocht dit helaas onmogelijk zijn dan kun je een geschil aanmelden bij DigiDispuut, zij kunnen een juridische uitspraak bieden.