commanders coin

commanders coin

Het fenomeen komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten van Amerika.

Daar komen veel van deze coins voor, maar dan in veel grotere en kleurrijkere uitvoeringen.
De coins zijn in Nederland ooit begonnen als ‘callenge-coins’. Deze waren eenheidsgebonden en werden aan het personeel, of een deel van het personeel, uitgereikt en genummerd op volgorde van toetreding tot de eenheid.
De bedoeling was dat het personeel de coin uit eenheidstrots altijd bij zich droeg.

Wanneer men met elkaar in de mess of een bar was, dan kon iemand roepen: ‘Coin check!’ Iedereen moest dan zijn coin tonen.
Wie de coin niet kon tonen diende een rondje te betalen.
Wanneer iedereen de coin op zak had, diende degene met het hoogste nummer, welke dus het kortst bij de eenheid zat, het rondje betalen.

Lidmaatschap geannuleerd
Lidmaatschap per 20-02-2023 stopgezet