Streekvers.nl

Streekvers.nl

Streekvers.nl is de webwinkel op het gebied van verse groentes en fruit en alle mogelijke toebehoren voor grootverbruik en consumenten in geheel Nederland. Streekvers.nl staat voor bewust, duurzaam, kwaliteit & goede smaak van verse producten. Al onze producten komen rechtstreeks uit de boomgaard, akker of direct van de teler. Onze webwinkel is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Je bestelt bij ons snel, makkelijk en veilig de lekkerste vers producten. Je hebt keuze uit een zeer uitgebreid assortiment en versboxen. Waar staan we voor? Naast zeer scherpe prijzen, een ruim gevarieerd aanbod en regelmatige aanvullingen op het assortiment, ligt het succes van Streekvers.nl in de versgarantie en aanbod uit je regio van uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle verzending en uiteraard een ouderwets goede service. In alle opzichten proberen we ervoor te zorgen dat de klant die bij Streekvers.nl zijn vers producten koopt, honderd procent tevreden is.
De zekerheden van https://www.streekvers.nl

Goedgekeurd

Lid van WebwinkelKeur sinds 2016

Gecontroleerd door ons

We hebben gecontroleerd of het bedrijf bestaat, of ze aan de (regionale) wetgeving voldoen en of alle relevante informatie makkelijk te vinden op hun website staat.

Beoordeeld door jou

Heb je een aankoop gedaan bij een lid van ons? We vragen je jouw ervaring te delen. Deze ervaringen worden publiekelijk getoond om andere consumenten te informeren over de service van de webwinkel.

Onafhankelijk

WebwinkelKeur is compleet onafhankelijk. Ons doel is om de e-commerce veiliger te maken. We vragen van onze leden geen hoge kosten omdat we graag elke webwinkelier zien aansluiten bij ons doel. Wij zijn contactpunt van zowel webshop als consument.

Bemiddeling bij geschillen

Krijg je een conflict met een van onze leden? We willen met gratis bemiddeling beide partijen graag tot een oplossing brengen. Mocht dit helaas onmogelijk zijn dan kun je een geschil aanmelden bij DigiDispuut, zij kunnen een juridische uitspraak bieden.

Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Hart voor de zaak

Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Bekijk Manifest