catsandthings.nl

catsandthings.nl

De webwinkel voor kattenouders die dol zijn op hun katten en ze tot in de puntjes van hun snorharen willen verwennen. Mensen die vinden dat hun katten volwaardige gezinsleden zijn.

Als jij je ook maar een beetje herkent en jezelf kattenouder noemt, dan is Cats & Things echt iets voor jou. Hier gaan we net niet over de top maar willen we een plekje voor je kat creëren, die op een mooie manier geïntegreerd is in je huis en je leven
De zekerheden van https://catsandthings.nl

Goedgekeurd

Lid van WebwinkelKeur sinds 2022

Gecontroleerd door ons

We hebben gecontroleerd of het bedrijf bestaat, of ze aan de (regionale) wetgeving voldoen en of alle relevante informatie makkelijk te vinden op hun website staat.

Beoordeeld door jou

Heb je een aankoop gedaan bij een lid van ons? We vragen je jouw ervaring te delen. Deze ervaringen worden publiekelijk getoond om andere consumenten te informeren over de service van de webwinkel.

Onafhankelijk

WebwinkelKeur is compleet onafhankelijk. Ons doel is om de e-commerce veiliger te maken. We vragen van onze leden geen hoge kosten omdat we graag elke webwinkelier zien aansluiten bij ons doel. Wij zijn contactpunt van zowel webshop als consument.

Bemiddeling bij geschillen

Krijg je een conflict met een van onze leden? We willen met gratis bemiddeling beide partijen graag tot een oplossing brengen. Mocht dit helaas onmogelijk zijn dan kun je een geschil aanmelden bij DigiDispuut, zij kunnen een juridische uitspraak bieden.

Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Hart voor de zaak

Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Bekijk Manifest