Skip to content

Blog

Hoeveel is mijn webshop waard?

12768
0
0

Wanneer je dagelijks alle energie in je eigen webwinkel steekt, dan komt onherroepelijk de vraag een keer langs ‘Wat is mijn onderneming eigenlijk waard’? Die vraag kan opkomen omdat zich al een koper heeft aangediend, maar het kan ook zijn dat je zelf jouw webshop klaar wilt maken voor een (toekomstige) verkoop en daarom de waarde wil maximaliseren. Met dit artikel zullen we op hoofdlijnen uiteenzetten hoe de waarde kan worden bepaald en welke factoren hierop van invloed zijn.

Waarde ≠ Prijs

Allereerst is het goed om te beseffen dat de betere waarderingsmethodes ‘waarde’ bepalen aan de hand van toekomstige inkomsten en toekomstig risico. Waarde wordt dus bepaalt op basis van prognoses en is daarmee geen hard objectief begrip.

De koper en de verkoper zullen vaak verschillende ideeën over de prognoses hebben en komen dus meestal tot een andere inschatting van de waarde. Vervolgens moeten ze nog samen tot een passende prijs komen. En om die reden komt prijs dan ook bijna nooit overeen met waarde.

Hoe bereken ik waarde?

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. Zo wordt er met multiples gewerkt als ‘x keer de jaarwinst’ en zijn er methodes die uitgaan van het eigen vermogen van een onderneming. De betere methodes kijken echter naar de toekomst in plaats van naar het verleden. En dat is ook wel logisch, want met de toekomstige baten zal de koper zijn investering terug willen verdienen!

De Discounted Cash Flow is volgens waarderingsspecialisten de juiste methode om dit te doen: Deze methode rekent toekomstige kasstromen terug naar het heden door ze te verrekenen met de kosten die moeten worden gemaakt om deze kasstromen te realiseren. De gedachte achter deze methode is dat mensen liever nu 100 euro in hun zak hebben dan pas over 3 jaar (met alle risico’s in de tussentijd van dien).

De Discounted Cash Flow formule

De Discounted Cash Flow gaat uit van 3 elementen om de waarde te bepalen: Geld, Tijd en Risico. Dat komt in de formule terug als de vrije kasstromen (geld) wat wordt gedeeld door het vereiste rendement (risico & tijd).

Uitleg van de DCF-formule

De vrije kasstroom is het bedrag dat aan de onderneming kan worden onttrokken, zonder dat het de continuïteit in gevaar brengt. Deze wordt berekend door de bedrijfswinst te corrigeren voor belasting, rente, afschrijven, mutaties en (des)investeringen.

Het vereiste rendement geeft aan welk rendement er tegenover de risico’s moet staan. Deze risico’s worden ingeschat op basis van de sterke en zwakke punten van een onderneming en diens omgeving. Voor een webshop denk je dan onder meer aan de volgende elementen:

-Afhankelijkheid van betaalde traffic
-Toetredingsbarrières
-Webshop platform (software)
-Aantal jaren orderhistorie
-Het aantal vaste klanten
-Conversie percentage
-Afhankelijkheid van de eigenaar
-Afhankelijkheid van leveranciers

Uitwerking

Een webshop die werkt op basis van dropshipping, voor 80% afhankelijk is van Adwords en minder dan een jaar geleden is opgericht kent zomaar een rendementseis van 55%. Stel dat de geprognoseerde vrije kasstroom jaarlijks €100.000 is, dan volgt uit de formule een waarde voor deze webshop van +/- €160.000. Voor een shop met een lange geschiedenis, forse concurrentievoordelen en een kleine afhankelijkheid van betaalde traffic kom je op basis van een overeenkomstig veel lagere rendementseis (zeg 1,25%) op €270.000.

Wij rekenen dan met een planperiode van 3 jaar en met een (afwijkende) verkorte restperiode, gezien de vele ontwikkelingen in de veranderende omgeving van webwinkels.

De waarde van jouw webshop

Om een indruk te krijgen van de waarde van je eigen webshop volgens de Discounted Cash Flow kun je gratis gebruik maken van de module op de homepage van WebshopOvername.nl.

Je eigen webshop verkopen? Schrijf je in op onze homepage. Wij houden jouw gegevens anoniem en werken op basis van No Cure, No Pay.

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geen reacties gevonden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *