Bemiddeling bij geschillen

Elke webshop krijgt weleens te maken met een geschil

 

“Raak niet verstrikt in een welles-nietesdiscussies met je klant”

geschillencommissie webwinkelkeur

Je kunt als winkelier nog zo goed je best doen, maar op een gegeven moment kan er een geschil ontstaan. Je kunt dan zelf oneindig in discussie blijven met de klant, maar soms werkt bemiddeling van een derde beter. WebwinkelKeur probeert hierbij te helpen, we luisteren naar beide kanten van het verhaal en zoeken zo een oplossing. Mocht de oplossing niet mogelijk zijn dan kunnen we in het uiterste geval een bindende uitspraak doen.

 

Bindende uitspraak door een onafhankelijke jurist

Het is mogelijk om geschillen voor te leggen aan DigiDispuut, zij doen een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Zo voorkom je dus een dure gang naar de rechter en verzand je ook niet in een eindeloze discussie. Deze bindende uitspraak bedraagt €25,- en vindt geheel online plaats, je hoeft dus geen reiskosten te maken voor de uitspraak van het geschil, iets wat bij andere geschillencommissies vaak wel het geval is. Je weet beide waar je aan toe bent en hebt juridische zekerheid zonder de dure gang naar de rechter.

 

Juridisch advies bij conflicten

Ook wanneer je nog geen conflict heeft, maar graag je rechten en plichten wilt weten, dan kun je bij ons terecht voor gratis juridisch advies. We helpen je dan een juridisch, maar ook praktisch antwoord te geven op je vraag.

 

Hoe werkt ons klachtenproces?

We hebben een modern proces waarbij we er allereerst voor zorgen dat je een klacht samen met de consument kunt oplossen. Dit proces ziet er als volgt uit:

  1. Een consument dient een klacht in via het formulier op de ledenpagina.
  2. Je krijgt automatisch een e-mail waarin de klacht van de consument staat beschreven, je kunt deze klacht nu zelf in behandeling nemen.
  3. Na een week krijgt de consument van ons een (automatische) e-mail waarin we vragen of de klacht al is opgepakt of niet. Geeft hij aan dat de klacht niet is opgepakt, dan gaan wij bemiddelen.
  4. Middels hoor- en wederhoor proberen we samen tot een oplossing te komen.
  5. Komen we niet samen tot een oplossing, dan heeft de consument de mogelijkheid om de onafhankelijke geschillencommissie DigiDispuut te vragen om een uitspraak te doen. De consument betaalt hier eenmalig €25,- voor, om te voorkomen dat er onnodig beroep op de geschillencommissie wordt gedaan. De geschillencommissie past weer hoor- en wederhoor toe en bekijkt de bewijzen en feiten om tot een uitspraak te komen.

Meer informatie over ons proces vind je in deze blog.

 

Het aantal geschillen per lidmaatschap

Het aantal geschillen dat wij in bemiddeling nemen verschilt per pakket. Kijk op de tarievenpagina voor het aantal geschillen dat wij jaarlijks per lid maximaal behandelen. Het gaat hier enkel om geschillen waar onze bemiddeling noodzakelijk is. Klachten die je samen met de consument kunt oplossen worden niet geteld.

Q&A Image
Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan vrijblijvend contact op met één van de behulpzame specialisten van WebwinkelKeur: