Hoe werkt een retourvignet?

Wat is een retourvignet?

Een retourvignet is een vignet dat is aangebracht op een product om te voorkomen dat het product intensief wordt gebruikt en daarna alsnog wordt geretourneerd. Denk bijvoorbeeld aan een tag die op een goed zichtbare plek aan kleding is bevestigd, of een opvallende sticker op een tas. Bij verwijdering van het retourvignet beschadigt het vignet zodanig dat deze niet na het gebruik van het gekochte product weer op dezelfde manier kan worden bevestigd. Het is dus duidelijk te zien dat het product gebruikt is.

Het idee achter het retourvignet is dat het zo onaantrekkelijk wordt voor klanten om bijvoorbeeld kleding te bestellen, te dragen naar een feestje en dan weer te retourneren. Immers: óf de tag is duidelijk zichtbaar tijdens het dragen óf de kleding kan niet meer geretourneerd worden omdat het retourvignet is beschadigd. Met een retourvignet zorg je er dus voor dat de klant het product wel kan uitproberen, maar niet intensief kan gebruiken.

 

Hoe lang mag een klant een product uitproberen?

Iedere klant heeft tot 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling de tijd om aan te geven de bestelling geheel of gedeeltelijk te willen retourneren. Dit noemen we de zichttermijn. Na aanmelding van de retour heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar de webwinkel.

 

Wat wordt verstaan onder een product uitproberen?

De zichttermijn is een periode die is bedoeld om het product te testen. De klant mag het product uit de verpakking halen en gebruiken. Met gebruiken wordt niet bedoeld: het product 14 dagen lang intensief gebruiken. Wel mag een klant een wasje draaien met zijn gekochte wasmachine, een product dat in plastic zit eruit halen of een truitje aanpassen. Je mag als verkoper niet eisen dat de klant het product in ongeopende verpakking retour stuurt. Is een product verpakt in hard plastic en moet de klant de verpakking beschadigen om dit product te testen, dan is dat jouw risico. Wel mag je eisen dat de verpakking niet meer beschadigd wordt dan nodig is om een product uit te proberen.

De klant heeft het dus het recht om een product uit te proberen, maar niet het recht om het product werkelijk in gebruik te nemen. Zelfs als het product waardevermindering ondervindt als gevolg van het uitproberen, is de klant daarvoor niet verantwoordelijk, tenzij de klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, aldus art. 6:230s BW. Met andere woorden: je moet als ontvanger van het product de kans krijgen om deze te beoordelen, en daarna alsnog te kunnen retourneren. Uitzonderingen op dit recht zijn bij wet bepaald, en kunnen niet door een winkelier bedacht worden en worden toegevoegd.

 

Mag een klant een retourvignet verwijderen?

Het is van belang dat het retourvignet de klant niet in de weg zit bij het uitproberen van het product. Hij moet een jas of broek kunnen aantrekken, en een stukje kunnen lopen op een nieuw paar schoenen zonder dat verwijdering van het retourvignet daarvoor nodig is. Als verkoper kun je het vignet bijvoorbeeld bevestigen aan de buitenkant van de schoenen. Zo kan de klant de schoenen uitproberen, maar voorkom je dat de klant ze op straat of naar een feestje zal dragen. De schoenen met een vignet aan elkaar vastmaken is geen goed idee. Het vignet moet dan verwijderd worden om een paar meter op de schoenen te lopen om ze uit te proberen. Anders kan de klant de aard, kenmerken en werking van de schoenen niet vaststellen. In dat geval mag de klant het retourvignet verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn herroepingsrecht.

 

Mag je retouren met een beschadigd of ontbrekend retourvignet weigeren?

Een verkoper mag retouren met een beschadigd of ontbrekend retourvignet weigeren, mits in de voorwaarden is opgenomen dat een onbeschadigd retourvignet een vereiste is. Dit dient ook duidelijk met de klant gecommuniceerd te worden tijdens het aankoopproces. En zoals hierboven vermeld: mits een klant het product de aard, kenmerken en werking van het product kan vaststellen zonder het vignet te beschadigen of verwijderen.

Het retourvignet kan een goede manier zijn om jezelf als verkoper te beschermen, zolang je bij het gebruik rekening houdt met de rechten van de klant. Anders kan het vignet zonder consequenties verwijderd worden en gaat het effect van het retourvignet verloren.

Lees hier meer over hoe je om moet gaan met beschadigde retouren.