Aanmelden
Keurmerk aanvragen
Contact
Contact opnemen

Wettelijke uitzonderingen herroepingsrecht / bedenktijd

Het herroepingsrecht, de bedenktijd of het ontbindingsrecht, allemaal bewoordingen van hetzelfde. Namelijk het recht van de consument om bij koop op afstand binnen 14 dagen te mogen afzien van de aankoop. De exacte regels hebben we uitgewerkt in een apart blog. In dit blog willen we graag ingaan op de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Met andere woorden, welke producten moet je wel retour nemen en welke zaken mag je weigeren?

Uitzonderingen retourEnkel wettelijk bepaalde uitzonderingen mogen geweigerd worden

De wet is helder, bij een verkoop op afstand geldt het herroepingsrecht. Bij wettelijk bepaalde uitzonderingen geldt dit recht niet. Je mag niet zelf bepalen welke zaken wel en welke niet retour mogen! Onlangs kregen enkele webwinkels nog een forse boete omdat ze onterecht beperkingen oplegden. We raden je daarom sterk aan om de regels op dit gebied goed te bestuderen.

Wat mag je NIET uitzonderen?

Allereerst is het belangrijk om de meest gemaakte fouten te vermelden. We komen een aantal zaken tegen die vaak uitgezonderd worden, maar wettelijk niet toegestaan zijn. De volgende zaken mag je NIET uitzonderen en moet je gewoon netjes retour nemen:

 • Aanbiedingen
 • Producten die je speciaal voor de klant besteld hebt
 • Tweedehands producten
 • Hygiënische producten die niet met verzegeling zijn opgestuurd
 • Producten waarvan de verpakking is geopend
 • Producten met een beschadiging

Vaak zien we dat webwinkels producten die speciaal voor de klant besteld zijn uitzonderen. Dat jij een product niet in voorraad hebt of elders bestelt maakt voor de wet echter niet uit. Deze producten zijn dan ook niet uit te sluiten van het herroepingsrecht. Bij wet is enkel maatwerk uit te zonderen, een standaard product is per definitie geen maatwerk. Wat wel maatwerk is lees je onder het kopje “Wat mag je wel uitzonderen?”.

Dat beschadigde producten ook retour mogen verbaast je wellicht. Mocht een klant een product beschadigen tijdens zijn bedenktijd, dan moet je deze nog steeds retour nemen. Wel mag je de schade in rekening brengen bij de consument, de zogenaamde waardevermindering. Je mag echter niet deze producten bij voorbaat uitsluiten van retour.

Wat mag je wel uitzonderen?

In de wet zijn specifiek een aantal producten opgenomen welke je mag uitzonderen, deze producten zijn:

 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn
  In deze categorie vallen producten welke echt speciaal volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn. Hiervoor gelden wel strenge eisen. Een product met bijvoorbeeld 6 vaste keuzes welke pas samengevoegd worden na bestelling valt hier in de regel NIET onder. Een standaard bankstel met keuze voor bekleding mag wettelijk gezien niet uitgezonderd worden. Ook een computer die wordt samengesteld op maat aan de hand van standaard onderdelen valt hier NIET onder. Een ketting waarin de naam van de koper is gegraveerd daarentegen weer wel zo ook een kast welke speciaal voor de consument is ontworpen en gemaakt. De manier van presenteren is hierbij belangrijk. Laat je bij een product verschillende opties zien, dan wordt dit in de regel gezien als standaard. Kun je echt zelf handmatig op de centimeter maten en personalisatie-opties opgeven, dan is er al snel sprake van maatwerk.
 • Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is
  Producten die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s mogen uitgesloten worden van herroeping. Deze producten moeten dan echter wel verzegeld zijn. Bij niet verbroken verzegeling mogen de producten dan ook gewoon retour. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht pas te vervallen. Wel moet je de consument hier vooraf nadrukkelijk op wijzen. Voorbeelden van dergelijke producten kunnen bijvoorbeeld een potje kruiden of een baby speen zijn. Je kunt niet zomaar alle producten onder deze categorie schalen, zo beoordeelde een Duitse rechter nog dat een WC-bril gewoon retour mag.
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
  Verkoop je software op bijvoorbeeld een CD of films op een DVD? Dan mag je deze verzegelen. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht te vervallen. Wel moet je de consument hier vooraf nadrukkelijk van op de hoogte brengen.
 • Producten met een beperkte houdbaarheid
  Zaken die een houdbaarheid hebben (denk aan verse voeding) mogen uitgezonderd worden van herroeping. Echter moet dan de houdbaarheid wel echt beperkt zijn, denk bijvoorbeeld aan een slagroomtaart. Een fles cola of een reep chocola vallen hier niet onder. Deze producten hebben namelijk wel een houdbaarheidsdatum, maar deze is in de regel veel langer dan 14 dagen. Wel kunnen deze producten wellicht onder de producten met een gezondheidsrisico vallen (mits verzegeld).
 • Kranten, tijdschriften of magazines
  De producten om begrijpelijke redenen uitgesloten, anders zou het immers mogelijk zijn elke dag gratis de krant te lezen. Echter valt een aanmelding voor een periodieke bezorging van een krant of tijdschrift hier niet onder. Je kunt wel gewoon van je abonnement van een krant af binnen 14 dagen.
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
  Onder deze uitzonderingen vallen niet alle internet veilingen! Over het algemeen zijn zaken gekocht op een internet veiling namelijk gewoon te retourneren (mits deze niet onder 1 van de andere uitzonderingen vallen). Enkel wanneer er ook echt een openbare offline veiling is, dan zijn producten uit te sluiten. Bij meebieden met een offline veiling via telefoon of internet geldt geen bedenktijd. Bij een puur online veiling echter wel.
 • Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd
  Het gaat hier om digitale inhoud die niet op bijvoorbeeld een drager als DVD of CD worden geleverd. Wel moet je dan tijdens de bestelling toestemming vragen voor directe levering en moet je de consument vragen om afstand te doen van zijn bedenktijd. In die gevallen mag je bijvoorbeeld Apps of andere software uitsluiten van herroeping.
 • Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding.
  Dit geldt alleen als bij het sluiten van de overeenkomst een datum of periode is afgesproken. Boek je bijvoorbeeld een hotel voor een bepaalde periode, dan kan deze uitgesloten worden van bedenktijd. Wel geldt bedenktijd voor bijvoorbeeld een hotelbon zonder vaste datum.
 • Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten
  Denk hierbij aan aandelen of goud, deze mogen uitgezonderd worden, omdat een koper anders risicovrij kan speculeren.
 • Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan tuingrond welke bij levering gestort wordt in de tuin.
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
  In de regel hebben we het dan niet over gewone verkoop van alcohol, maar bijvoorbeeld over een veiling van een hele dure fles wijn. Deze producten worden vaak gezien als een soort belegging. Een webwinkel welke een normaal assortiment alcohol voor consumptie verkoopt, zal hier niet snel onder vallen.
 • Diensten onder bepaalde omstandigheden
  Voorbeelden van diensten zijn een eenmalig advies of hosting van je webwinkel. Diensten mogen onder specifieke omstandigheden uitgesloten worden van retour. Aan welke voorwaarden je dan precies moet voldoen hebben we uitgewerkt in een apart blog rondom de bedenktijd bij diensten.

In principe moet alles retour kunnen wat niet onder bovenstaande uitzonderingen valt.

Informeren!

Zonder je bepaalde producten uit van bedenktijd? Dat is het erg belangrijk dat je hierover de consument duidelijk informeert vóór de aankoop. Dit uitsluitend in je algemene voorwaarden vermelden is niet voldoende. We raden je aan om dit minimaal te doen op een pagina met de titel “Retourneren” welke direct benaderbaar is vanuit je hoofdmenu. We hebben hiervoor een aantal voorbeeldteksten voor je beschikbaar waarin je de consument op de hoogte kunt stellen van het wel of niet van toepassing zijn van de wettelijke bedenktijd.

De wet

De uitzonderingen staan netjes in de wet vermeldt, je mag enkel deze wettelijke uitzonderingen uitsluiten van herroepingsrecht / bedenktijd. Zelf andere uitzonderingen maken of beperkingen opleggen is dan ook niet toegestaan. Twijfel je? Dan zie je in onderstaande wettekst netjes alle uitzonderingen.

Artikel 230p

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 • a. Een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

 • b. Een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

  • 1°. Aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;

  • 2°. De levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

 • c. Een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;

 • d. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

  • 1°. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • 2°. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

 • e. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

 • f. Een consumentenkoop betreffende:

  • 1°. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • 2°. De levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

  • 3°. De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • 4°. De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

  • 5°. De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

  • 6°. De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  • 7°. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

 • g. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Over de auteur
Marcel Landeweerd (Website)

Marcel heeft meer dan 10 jaar ervaring op webwinkel gebied. In 2010 startte hij met Stichting WebwinkelKeur. Doelstelling was op een betaalbare en moderne manier een kwalitatief keurmerk op te zetten. Inmiddels is Stichting WebwinkelKeur hiermee uitgegroeid tot één van de grootste keurmerken van Nederland.


Over Stichting WebwinkelKeur

Stichting WebwinkelKeur is een onafhankelijke organisatie met een transparant webwinkel keurmerk in combinatie met klantbeoordelingen.

Ook lid worden voor slechts € 8,95 per maand?

Lid worden

Reacties

37 Reacties
 1. H Smits schreef:

  Herroepingsrecht rage-artikelen en/of seizoensartikelen.

  Bij herroepingsrecht vind ik niets terug over rage artikelen en/of seizoensartikelen.
  Als ik schaatsen verkoop , hoe voorkom ik dan dat klanten ze bij dreigende vorst gaan kopen en vervolgens na 14 dagen terugsturen als de vorst toch niet doorzet.

  Als ik bv een rage artikel verkoop zoals een paar jaar geleden LOOM of zoals nu de SPINNER hoe voorkom ik dan dat klanten het artikel terugsturen als de rage al voorbij is of als de prijs van het product al enorm is gedaald. Valt dit onder producten met een beperkte houdbaarheid ?

  • Nee, deze artikelen mag je niet zomaar uitsluiten. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat iemand een hele marathon schaats en producten dan terug stuurt. Als het product beschadigd is mag je dan ook kosten inhouden. Je mag rage artikelen alleen niet uitsluiten van retour, dat is helaas ondernemersrisico.

   Ook verwacht ik niet dat het in de praktijk zo vaart zal lopen dat er veel misbruik van gemaakt wordt.

 2. j. schreef:

  Hoe zit het dan bijvoorbeeld met tegels of verf online, wanneer ik een x aantal m2 kan ik dan een deel van de producten retour sturen omdat ik deze bijvoorbeeld te veel heb besteld?

  • Beste J., Bedankt voor uw reactie. Het gaat hier om twee verschillende producten. Voor standaard tegels telt het herroepingsrecht echter is dit voor verf anders. Wanneer een blik met verf geopend is dan kan er van alles mee gebeuren waardoor het voor een webwinkelier onverkoopbaar is geworden. Het is echter wel verstandig als webwinkelier om een verzegeling te gebruiken bij het product. Hiermee kan aangetoond worden dat het product gebruikt is en niet meer retour kan. Daarnaast is het als webwinkelier verstandig om de kleur van de verf op de verfpot kenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van het deksel of via een verfstip.

 3. rianne schreef:

  Hoe zit het dan met een naaipatroon van bv een broek. stel de klant krijgt dit patroon per post neemt het patroon over en stuurt het terug. Dan hebben ze dus een gratis patroon.
  Als ik het goed heb kan een digitaal gedownload patroon na betaling niet retour worden gestuurd of geld teruggegeven worden. Klopt dit.

  • Om een product uit te zonderen, moet het onder een wettelijke uitzondering vallen. Ik zie helaas geen manier om een offline patroon uit te zonderen van retour. Deze zul je naar mijn idee dus gewoon retour moeten nemen.

   Digitale producten kun je wel uitzonderen, maar niet zomaar. Ik zou in dit geval het product laten vallen onder de uitzondering “Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd”. Zoals de titel aangeeft moet je de consument dus wel nadrukkelijk afstand laten doen van zijn bedenktijd. Bijvoorbeeld door een checkbox te plaatsen waarmee je de consument informeert over direct levering en het vervallen van de bedenktijd.

   Doe je dit niet, dan geldt voor digitale inhoud ook gewoon een bedenktijd van 14 dagen.

 4. Hans van Montfort schreef:

  Een hygiene product dat op kamertemperatuur bewaard dient te worden moet verzegeld worden verstuurd. Dat is duidelijk. Echter kan de verkoper niet controleren of de koper het pakket heeft laten liggen in een auto die in de brandende zon staat of in extreme kou. Kan dat dan toch uitgezonderd worden van retourrecht?

  • Je mag alleen producten uitzonderen als deze onder een wettelijke uitzondering vallen. Je mag niet bij voorbaat producten weigeren omdat het risico bestaat dat het product beschadigd terug komt.

   In het geval van houdbare producten, mag je deze onder de betreffende wettelijke uitzondering weigeren. Is iets niet houdbaar, maar moet het bijvoorbeeld wel koel bewaard worden, dan mag je deze niet bij voorbaat weigeren. Je zult echt zelf moeten aantonen dat een product beschadigd is en mag dan de schade wel in rekening brengen. Bij voorbaat een product uitzonderen zonder dat er een wettelijke grondslag voor is, mag niet.

 5. Peters schreef:

  Kun je de getekende offerte voor een traplift de volgende dag annuleren als je spijt hebt?

 6. bert kouwenberg schreef:

  Ik heb tickets via een wederverkoper van tickets besteld en deze geeft aan dat hij niet onder de wet koop op afstand valt en geen 14 dagen herroepingsrecht hoeft te verlenen.
  In mijn ogen niet juist, hij verkoopt niet de dienst, maar de tickets voor die dienst, toch?
  Ik zoek nar jurisprudentie in een soortgelijke zaak en de juridische beantwoording hiervan, dit om alsnog mijn geld terug te krijgen.

  • nelianne schreef:

   Beste Bert,

   Wij zijn geen juristen, maar volgens onze informatie gaat het herroepingsrecht voor tickets als volgt: het herroepingsrecht is voor (concert)tickets alleen geldig wanneer er GEEN vaste datum of periode is afgesproken. Zij vallen in dezelfde categorie als vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding. Nu weet ik niet waarvoor je tickets hebt gekocht, maar als het voor een concert MET een datum is hoeft de wederverkoper het herroepingsrecht niet toe te passen.
   Zie deze factsheet voor meer informatie: https://ictrecht.nl/factsheets/herroepingsrecht/.

 7. Michelle schreef:

  Ik ben bezig met het opzetten van een webshop in muurdecoratie. Het is de bedoeling dat ik bijv. een canvas of poster op bestelling laat afdrukken. Hier gaan natuurlijk kosten mee gepaard. Kan ik ook deze kosten niet verhalen wanneer een artikel word geretourneerd? Het is natuurlijk niet gezegd dat je het geretourneerde artikel snel weer verkoopt, dus in principe zit je dan met een verlies. Hoe zit dat precies?

  • nelianne schreef:

   Beste Michelle,

   Als ik het goed begrijp maak je de producten speciaal op bestelling. Zoals in deze blog staat zijn speciaal voor de klant bestelde producten (zoals muurdecoratie) niet uitgezonderd van het retourrecht. Je zult deze producten dan ook retour moeten nemen. De kosten die je hebt gemaakt voor het bestellen van dat product komen voor eigen rekening. Dat is helaas ondernemersrisico.

 8. hanneke schreef:

  Hoe zit het met tuinhuizen die in verschillende kleuren te bestellen zijn? Worden in de fabriek desgewenst voorzien van een ander kleur dak als standaard zwart, kunnen uitgevoerd worden in semi round logs, er zijn diverse standaard maten , maar ieder tuinhuis wordt dus per order gemaakt.

  • Eigenlijk maakt het niet uit hoe de productie plaats vind. Het gaat er echt om hoe de keuze van de consument plaats vindt.

   Als jij 12 kleuren aanbied en 10 maten en nog een andere optie met 4 mogelijkheden, dan zijn dat allemaal standaard opties. Natuurlijk kun je daarmee maar liefst 480 soorten tuinhuisjes bestellen, maar voor de wet maakt dat niet uit. Het gaat erom dat de opties standaard zijn, dan is het geen maatwerk.

   Het is pas maatwerk als je echt de maten of kleuren op laat geven door de consument. Als je de tuinhuisjes dus op de CM nauwkeurig zelf kunt samenstellen, dan zou het bijvoorbeeld wel maatwerk kunnen zijn. Ook bijvoorbeeld de naam van de klant op het tuinhuisje verven maakt het maatwerk.

   Kort door de bocht, Standaard Opties = Geen Maatwerk. Echt zelf specificaties op kunnen geven kan wel maatwerk zijn…

 9. Marij schreef:

  Stel, een zakelijke klant heeft een bestelling (telefoon) gedaan op een website, en de checkbox ‘akkoord met Algemene voorwaarden’ aangevinkt. Hij wil nu de telefoon retourneren. In de aangevinkte voorwaarden staat niets over retourneren/herroepen van zakelijke aankopen. Elders op de website wel, maar daar moet je specifiek naar op zoek gaan als (zakelijke) klant. Staat hij in zijn recht als hij het artikel wil retourneren, of mag de webshop dit alsnog weigeren?

  • daan schreef:

   Beste Marijke,

   De wettelijke bepalingen over retourneren/herroeping zijn van toepassing op aankopen door de consument. Niet op aankopen door bedrijven.

   Echter, de bepalingen in je algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop. Als daar niet specifiek staat dat de bepalingen alleen van toepassing zijn op aankopen door consumenten, dan gelden die bepalingen ook bij aankoop door zakelijke klanten.

 10. Julie Engel schreef:

  Wij hebben voor ons nieuwe huis raamdecoratie besteld: duettes in ral kleur 9010 die voor ons op maat zijn gemaakt. Nu ze er hangen is de onderzijde geel van kleur doordat die laagjes van de duette op elkaar bij zo’n groot oppervlak blijkbaar geel uitvallen. Dit was echter niet te zien op de stalen (dat zijn altijd kleine stukjes) en was ons niet verteld. De eigenaar van de winkel heeft contact opgenomen met de fabrikant, maar de fabrikant zegt er niks aan te kunnen doen. Kunnen we hier nog iets mee?

  • caleni schreef:

   Beste Julie,

   Duettes die op maat zijn gemaakt vallen helaas onder maatwerk, en deze kunnen niet geretourneerd worden. Nu is ons alleen onduidelijk of je deze bestelling in een winkel hebt gedaan of via de webwinkel, wanneer je iets besteld in een fysieke winkel is het herroepingsrecht niet van toepassing.

   Met vriendelijke groet,

   Caleni

 11. Hendri Ramaker schreef:

  Hoe zit dit met het retourneren van planten? Als deze 14 dagen lang geen water krijgen zullen ze overlijden. Als er wel water wordt gegeven zouden de planten het wel overleven mits het retourneren op een juiste manier wordt gedaan? Mogen consumenten gebruik maken van de herroepingsplicht bij planten?

 12. Brenda schreef:

  Hoi,
  Wij hebben onlangs grijze, op maat gemaakte, duette gordijnen besteld welke na leveringen aan de achterkant wit waren. Het blijkt dat deze specifieke winkel alleen duette gordijnen levert met 1 zijde kleur naar keuze en 1 zijde altijd wit. Dit is ons in de winkel bij het aankoop gesprek en het advies niet verteld. Wij wisten hier dus absoluut niet van en de kleurvermelding op onze bon is ook alleen grijs, niet grijs/wit. Wij willen dit product nu retourneren. Mag dit wettelijk?

 13. els schreef:

  ik zou graag willen weten hoe het zit met een dieet dat je online koopt en via mail toegestuurd krijgt. Dit dieet is niet duidelijk en niet wat ik bedoeld/verwacht had. Kan ik hier binnen 14 dagen ook op het heroepingsrecht beroepen?

 14. Huub schreef:

  Hi!

  Geldt bovenstaande ook wanneer een consument een goed afneemt van een andere consument?

  Gr.

  • nelianne schreef:

   Beste Huub,

   De uitzonderingen op het herroepingsrecht maken deel uit van wat bekend staat als de wet koop op afstand. Deze wet is bij koopovereenkomsten tussen consumenten onderling helaas niet van toepassing, dus de uitzonderingen op deze wet ook niet.

 15. c.w.a schreef:

  beste kan een weken gebruikte fiets accu retour gestuurd worden ?

  • Daniel La Porta schreef:

   Beste Pascal, het ligt er maar net even aan waarom de accu geretourneerd wordt. Wil de klant er gewoon geen gebruik meer van maken, dan heeft hij daar 14 dagen de tijd voor om dat aan te geven. Gebeurd dit niet binnen die periode, dan is de koop een feit en kan die niet ontbonden worden. Retourneert de klant hem omdat er iets mis mee is, dan kan de klant zich beroepen op non-conformiteit en dient het artikel terug genomen te worden.
   Het ligt er dus maar net even aan wat de reden van retournering is in deze.

 16. Marjolein schreef:

  Beste Huub,

  In volle vertrouwen heb ik vorige week, 21 april, 5 kledingstukken gekocht bij een online webwinkel. Ze hadden op dat moment dacht ik een leuke actie 50% korting, best veel, maar omdat andere webwinkels ook kortingen hadden tussen 20-30%, zocht ik er niet direct iets achter. Ik dacht mooie tussentijdse midzomer actie. Afgelopen woensdag het ik het pakketje opgehaald bij DHL. Bij opening constateerde ik dat niet alle items naar wens zijn, kleuren, materialen anders dan verwacht van 4 van de 5 artikelen. Op dat moment dacht ik nog geen probleem, terugsturen of naar de winkel brengen. Gisteravond lees ik echter tot mijn afgrijzen dat het bedrijf op 1 mei failliet is verklaard. Wat ik nu op internet zie is dat ze 22 april faillissement hebben aangevraagd. Blijf ik nu zitten met de artikelen en kan ik naar mijn geld fluiten of?

  Alvast bedankt voor je reactie.

  Met vriendelijke groet,

  • Een lastig geval, wettelijk gezien zou je de artikelen nog retour kunnen sturen en aanspraak kunnen maken op je geld terug. Jouw claim komt dan alleen op een grote stapel te liggen met andere schuldeisers. Als de partij immers genoeg geld had gehad om de rekeningen te betalen, dan waren ze niet failliet geweest. De kans is in zon geval groot dat je geen geld meer terug krijgt of slechts een heel klein deel van het door jou betaalde bedrag.

   Ik zou je daarom adviseren om contact te zoeken met de curator en daar je vraag voor te leggen. Wellicht is er een bepaalde regeling of kan de curator je meer vertellen over de kans dat je je geld terug krijgt.

 17. Jeroen Boschma schreef:

  Dag,

  Misschien zou u iets kunnen zeggen over de Algemene Voorwaarden van de website van http://www.tabledusud.nl? Zij bieden tafels aan die pas gemaakt worden na bestelling van de klant. Er is keuze uit een aantal vaste opties: type onderstel, materiaal en afmetingen van het blad, en afwerking van de rand (recht/schuin/facet). In hun AV vermelden zij dat er geen retourrecht is, volgens mij ten onrechte omdat de klant keuzes maakt uit een lijst vaste opties.

  Alvast bedankt voor je reactie. Met vriendelijke groet,

  Jeroen

 18. Lex van Rootselaar schreef:

  Beste Marcel, Is duidelijk op grond waarvan een spoorvervoerder een beroep kan doen op het niet van kracht zijn van het herroepingsrecht op vooraf gekochte treinkaartjes ? Vroeger (toen je treinkaartjes nog aan een loket kocht) kon je met een te vroeg gekocht en later (bv door ziekte) overbodig treinkaartje teruggaan naar het station en je geld terug ontvangen. Waarom zou dat nu niet meer kunnen ?

  • Beste Lex,
   Leuke vraag, we hebben het hier intern even uitgezocht, want het was voor ons ook geen dagelijkse kost. Daarom dat je even op een antwoord hebt moeten wachten.

   Op basis van art. 6:230h lid 5 BW is personenvervoer grotendeels uitgesloten voor de toepassing van de afdeling over consumentenrecht. Dat betekend dus dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op een NS ticket. ”

   5. Op de overeenkomst van personenvervoer zijn slechts de artikelen 230i lid 1, 230j, 230k lid 1 en 230v leden 2 en 3 van toepassing.

   Het hele artikel is hier te vinden: Artikel 230h Burgerlijk Wetboek Boek 6

   Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

 19. Een kort antwoord, Ja. Als de eettafel standaard is en niet valt onder 1 van de wettelijke uitzonderingen, dan mag een retour niet geweigerd worden. Alleen als de tafel maatwerk zou zijn, dan is uitsluiting van de bedenktijd mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *