Skip to content

Blog

Wettelijke uitzonderingen herroepingsrecht / bedenktijd

herroepingsrecht

Wettelijke uitzonderingen herroepingsrecht / bedenktijd

23120
95
0

Het herroepingsrecht, de bedenktijd of het ontbindingsrecht. Allemaal bewoordingen van hetzelfde, namelijk; het recht van de consument om bij koop op afstand binnen 14 dagen te mogen afzien van de aankoop. De exacte regels hebben we uitgewerkt in een apart blog. In dit bericht willen we graag ingaan op de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Met andere woorden; welke producten moet je wel retour nemen en welke zaken mag je weigeren?

Uitzonderingen retourEnkel wettelijk bepaalde uitzonderingen mogen geweigerd worden

De wet is helder: bij een verkoop op afstand geldt het herroepingsrecht. Bij wettelijk bepaalde uitzonderingen geldt dit recht niet. Je mag niet zelf bepalen welke zaken wel en welke niet retour mogen! Onlangs kregen enkele webwinkels nog een forse boete omdat ze onterecht beperkingen oplegden. We raden je daarom sterk aan om de regels op dit gebied goed te bestuderen.

Wat mag je NIET uitzonderen?

Allereerst is het belangrijk om de meest gemaakte fouten te vermelden. We komen een aantal zaken tegen die vaak uitgezonderd worden, maar wettelijk niet toegestaan zijn. De volgende zaken mag je NIET uitzonderen en moet je gewoon netjes retour nemen:

 • Aanbiedingen.
 • Producten die je speciaal voor de klant besteld hebt.
 • Tweedehands producten.
 • Hygiënische producten die niet met verzegeling zijn opgestuurd.
 • Producten waarvan de verpakking is geopend.
 • Producten met een beschadiging.

Vaak zien we dat webwinkels producten die speciaal voor de klant besteld zijn uitzonderen. Dat jij een product niet in voorraad hebt of elders bestelt maakt voor de wet echter niet uit. Deze producten zijn dan ook niet uit te sluiten van het herroepingsrecht. Bij wet is enkel maatwerk uit te zonderen, een standaard product is per definitie geen maatwerk. Wat wel maatwerk is lees je onder het kopje “Wat mag je wel uitzonderen?”.

Dat beschadigde producten ook retour mogen verbaast je wellicht. Mocht een klant een product beschadigen tijdens zijn bedenktijd, dan moet je deze nog steeds retour nemen. Wel mag je de schade in rekening brengen bij de consument, de zogenaamde waardevermindering. Je mag echter niet deze producten bij voorbaat uitsluiten van retour.

Wat mag je wel uitzonderen?

In de wet zijn specifiek een aantal producten opgenomen welke je mag uitzonderen, deze producten zijn:

 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn
  In deze categorie vallen producten welke echt speciaal volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn. Hiervoor gelden wel strenge eisen. Een product met bijvoorbeeld 6 vaste keuzes welke pas samengevoegd worden na bestelling valt hier in de regel NIET onder. Een standaard bankstel met keuze voor bekleding mag wettelijk gezien niet uitgezonderd worden. Ook een computer die wordt samengesteld op maat aan de hand van standaard onderdelen valt hier NIET onder. Een ketting waarin de naam van de koper is gegraveerd daarentegen weer wel zo ook een kast welke speciaal voor de consument is ontworpen en gemaakt. De manier van presenteren is hierbij belangrijk. Laat je bij een product verschillende opties zien, dan wordt dit in de regel gezien als standaard. Kun je echt zelf handmatig op de centimeter maten en personalisatie-opties opgeven, dan is er al snel sprake van maatwerk.
 • Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is
  Producten die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s mogen uitgesloten worden van herroeping. Deze producten moeten dan echter wel verzegeld zijn. Bij niet verbroken verzegeling mogen de producten dan ook gewoon retour. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht pas te vervallen. Wel moet je de consument hier vooraf nadrukkelijk op wijzen. Voorbeelden van dergelijke producten kunnen bijvoorbeeld een potje kruiden of een baby speen zijn. Je kunt niet zomaar alle producten onder deze categorie schalen, zo beoordeelde een Duitse rechter nog dat een WC-bril gewoon retour mag.
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
  Verkoop je software op bijvoorbeeld een CD of films op een DVD? Dan mag je deze verzegelen. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht te vervallen. Wel moet je de consument hier vooraf nadrukkelijk van op de hoogte brengen.
 • Producten met een beperkte houdbaarheid
  Zaken die een houdbaarheid hebben (denk aan verse voeding) mogen uitgezonderd worden van herroeping. Echter moet dan de houdbaarheid wel echt beperkt zijn, denk bijvoorbeeld aan een slagroomtaart. Een fles cola of een reep chocola vallen hier niet onder. Deze producten hebben namelijk wel een houdbaarheidsdatum, maar deze is in de regel veel langer dan 14 dagen. Wel kunnen deze producten wellicht onder de producten met een gezondheidsrisico vallen (mits verzegeld).
 • Kranten, tijdschriften of magazines
  De producten om begrijpelijke redenen uitgesloten, anders zou het immers mogelijk zijn elke dag gratis de krant te lezen. Echter valt een aanmelding voor een periodieke bezorging van een krant of tijdschrift hier niet onder. Je kunt wel gewoon van je abonnement van een krant af binnen 14 dagen.
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
  Onder deze uitzonderingen vallen niet alle internet veilingen! Over het algemeen zijn zaken gekocht op een internet veiling namelijk gewoon te retourneren (mits deze niet onder 1 van de andere uitzonderingen vallen). Enkel wanneer er ook echt een openbare offline veiling is, dan zijn producten uit te sluiten. Bij meebieden met een offline veiling via telefoon of internet geldt geen bedenktijd. Bij een puur online veiling echter wel.
 • Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd
  Het gaat hier om digitale inhoud die niet op bijvoorbeeld een drager als DVD of CD worden geleverd. Wel moet je dan tijdens de bestelling toestemming vragen voor directe levering en moet je de consument vragen om afstand te doen van zijn bedenktijd. In die gevallen mag je bijvoorbeeld Apps of andere software uitsluiten van herroeping.
 • Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding.
  Dit geldt alleen als bij het sluiten van de overeenkomst een datum of periode is afgesproken. Boek je bijvoorbeeld een hotel voor een bepaalde periode, dan kan deze uitgesloten worden van bedenktijd. Wel geldt bedenktijd voor bijvoorbeeld een hotelbon zonder vaste datum.
 • Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten
  Denk hierbij aan aandelen of goud, deze mogen uitgezonderd worden, omdat een koper anders risicovrij kan speculeren.
 • Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan tuingrond welke bij levering gestort wordt in de tuin.
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
  In de regel hebben we het dan niet over gewone verkoop van alcohol, maar bijvoorbeeld over een veiling van een hele dure fles wijn. Deze producten worden vaak gezien als een soort belegging. Een webwinkel welke een normaal assortiment alcohol voor consumptie verkoopt, zal hier niet snel onder vallen.
 • Diensten onder bepaalde omstandigheden
  Voorbeelden van diensten zijn een eenmalig advies of hosting van je webwinkel. Diensten mogen onder specifieke omstandigheden uitgesloten worden van retour. Aan welke voorwaarden je dan precies moet voldoen hebben we uitgewerkt in een apart blog rondom de bedenktijd bij diensten.

In principe moet alles retour kunnen wat niet onder bovenstaande uitzonderingen valt.

Informeren!

Zonder je bepaalde producten uit van bedenktijd? Dat is het erg belangrijk dat je hierover de consument duidelijk informeert vóór de aankoop. Dit uitsluitend in je algemene voorwaarden vermelden is niet voldoende. We raden je aan om dit minimaal te doen op een pagina met de titel “Retourneren” welke direct benaderbaar is vanuit je hoofdmenu. We hebben hiervoor een aantal voorbeeldteksten voor je beschikbaar waarin je de consument op de hoogte kunt stellen van het wel of niet van toepassing zijn van de wettelijke bedenktijd.

De wet

De uitzonderingen staan netjes in de wet vermeldt, je mag enkel deze wettelijke uitzonderingen uitsluiten van herroepingsrecht / bedenktijd. Zelf andere uitzonderingen maken of beperkingen opleggen is dan ook niet toegestaan. Twijfel je? Dan zie je in onderstaande wettekst netjes alle uitzonderingen.

Artikel 230p

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 • a. Een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 • b. Een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
  • 1°. Aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
  • 2°. De levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
 • c. Een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
 • d. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  • 1°. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • 2°. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
 • e. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 • f. Een consumentenkoop betreffende:
  • 1°. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • 2°. De levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • 3°. De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • 4°. De levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • 5°. De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
  • 6°. De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • 7°. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • g. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 
 
Bericht delen:
LinkedIn
Q&A Image
Niet gevonden wat je zocht?

Neem vrijblijvend contact op met één van de behulpzame specialisten van WebwinkelKeur

 

Reacties

Herroepingsrecht rage-artikelen en/of seizoensartikelen.

Bij herroepingsrecht vind ik niets terug over rage artikelen en/of seizoensartikelen.
Als ik schaatsen verkoop , hoe voorkom ik dan dat klanten ze bij dreigende vorst gaan kopen en vervolgens na 14 dagen terugsturen als de vorst toch niet doorzet.

Als ik bv een rage artikel verkoop zoals een paar jaar geleden LOOM of zoals nu de SPINNER hoe voorkom ik dan dat klanten het artikel terugsturen als de rage al voorbij is of als de prijs van het product al enorm is gedaald. Valt dit onder producten met een beperkte houdbaarheid ?

Nee, deze artikelen mag je niet zomaar uitsluiten. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat iemand een hele marathon schaats en producten dan terug stuurt. Als het product beschadigd is mag je dan ook kosten inhouden. Je mag rage artikelen alleen niet uitsluiten van retour, dat is helaas ondernemersrisico.

Ook verwacht ik niet dat het in de praktijk zo vaart zal lopen dat er veel misbruik van gemaakt wordt.

Hoe zit het dan bijvoorbeeld met tegels of verf online, wanneer ik een x aantal m2 kan ik dan een deel van de producten retour sturen omdat ik deze bijvoorbeeld te veel heb besteld?

Beste J., Bedankt voor uw reactie. Het gaat hier om twee verschillende producten. Voor standaard tegels telt het herroepingsrecht echter is dit voor verf anders. Wanneer een blik met verf geopend is dan kan er van alles mee gebeuren waardoor het voor een webwinkelier onverkoopbaar is geworden. Het is echter wel verstandig als webwinkelier om een verzegeling te gebruiken bij het product. Hiermee kan aangetoond worden dat het product gebruikt is en niet meer retour kan. Daarnaast is het als webwinkelier verstandig om de kleur van de verf op de verfpot kenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van het deksel of via een verfstip.

Hoe zit het dan met een naaipatroon van bv een broek. stel de klant krijgt dit patroon per post neemt het patroon over en stuurt het terug. Dan hebben ze dus een gratis patroon.
Als ik het goed heb kan een digitaal gedownload patroon na betaling niet retour worden gestuurd of geld teruggegeven worden. Klopt dit.

Om een product uit te zonderen, moet het onder een wettelijke uitzondering vallen. Ik zie helaas geen manier om een offline patroon uit te zonderen van retour. Deze zul je naar mijn idee dus gewoon retour moeten nemen.

Digitale producten kun je wel uitzonderen, maar niet zomaar. Ik zou in dit geval het product laten vallen onder de uitzondering “Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd”. Zoals de titel aangeeft moet je de consument dus wel nadrukkelijk afstand laten doen van zijn bedenktijd. Bijvoorbeeld door een checkbox te plaatsen waarmee je de consument informeert over direct levering en het vervallen van de bedenktijd.

Doe je dit niet, dan geldt voor digitale inhoud ook gewoon een bedenktijd van 14 dagen.

Een hygiene product dat op kamertemperatuur bewaard dient te worden moet verzegeld worden verstuurd. Dat is duidelijk. Echter kan de verkoper niet controleren of de koper het pakket heeft laten liggen in een auto die in de brandende zon staat of in extreme kou. Kan dat dan toch uitgezonderd worden van retourrecht?

Je mag alleen producten uitzonderen als deze onder een wettelijke uitzondering vallen. Je mag niet bij voorbaat producten weigeren omdat het risico bestaat dat het product beschadigd terug komt.

In het geval van houdbare producten, mag je deze onder de betreffende wettelijke uitzondering weigeren. Is iets niet houdbaar, maar moet het bijvoorbeeld wel koel bewaard worden, dan mag je deze niet bij voorbaat weigeren. Je zult echt zelf moeten aantonen dat een product beschadigd is en mag dan de schade wel in rekening brengen. Bij voorbaat een product uitzonderen zonder dat er een wettelijke grondslag voor is, mag niet.

Dag Monique,
Bedankt voor de vraag.

Is de overeenkomst op afstand afgesloten of thuis? In geval van het thuis afsluiten van de overeenkomst geldt namelijk het herroepingsrecht niet, op afstand in de regel wel. Hoe later je dan bent met het annuleren hoe meer de ondernemer wellicht al voor je geregeld heeft. Vaak is hier dan ook sprake van annuleringskosten, zie hiervoor ook https://www.consuwijzer.nl/huis-tuin/werkzaamheden/overeenkomst-annuleren .

Is de dienst wel op afstand besteld, dan gaat het waarschijnlijk om maatwerk in combinatie met een dienst (montage). Maatwerk is in principe uitgezonderd van herroepingsrecht, maar de ondernemer moet dat wel vermelden op de offerte. Ik raad je tevens aan om het volgende blog nog even te lezen voor meer informatie over herroepingsrecht bij diensten: https://www.webwinkelkeur.nl/bedenktijd-bij-diensten-herroepingsrecht/

Ik heb tickets via een wederverkoper van tickets besteld en deze geeft aan dat hij niet onder de wet koop op afstand valt en geen 14 dagen herroepingsrecht hoeft te verlenen.
In mijn ogen niet juist, hij verkoopt niet de dienst, maar de tickets voor die dienst, toch?
Ik zoek nar jurisprudentie in een soortgelijke zaak en de juridische beantwoording hiervan, dit om alsnog mijn geld terug te krijgen.

Beste Bert,

Wij zijn geen juristen, maar volgens onze informatie gaat het herroepingsrecht voor tickets als volgt: het herroepingsrecht is voor (concert)tickets alleen geldig wanneer er GEEN vaste datum of periode is afgesproken. Zij vallen in dezelfde categorie als vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding. Nu weet ik niet waarvoor je tickets hebt gekocht, maar als het voor een concert MET een datum is hoeft de wederverkoper het herroepingsrecht niet toe te passen.
Zie deze factsheet voor meer informatie: https://ictrecht.nl/factsheets/herroepingsrecht/.

Ik ben bezig met het opzetten van een webshop in muurdecoratie. Het is de bedoeling dat ik bijv. een canvas of poster op bestelling laat afdrukken. Hier gaan natuurlijk kosten mee gepaard. Kan ik ook deze kosten niet verhalen wanneer een artikel word geretourneerd? Het is natuurlijk niet gezegd dat je het geretourneerde artikel snel weer verkoopt, dus in principe zit je dan met een verlies. Hoe zit dat precies?

Beste Michelle,

Als ik het goed begrijp maak je de producten speciaal op bestelling. Zoals in deze blog staat zijn speciaal voor de klant bestelde producten (zoals muurdecoratie) niet uitgezonderd van het retourrecht. Je zult deze producten dan ook retour moeten nemen. De kosten die je hebt gemaakt voor het bestellen van dat product komen voor eigen rekening. Dat is helaas ondernemersrisico.

Hoe zit het met tuinhuizen die in verschillende kleuren te bestellen zijn? Worden in de fabriek desgewenst voorzien van een ander kleur dak als standaard zwart, kunnen uitgevoerd worden in semi round logs, er zijn diverse standaard maten , maar ieder tuinhuis wordt dus per order gemaakt.

Eigenlijk maakt het niet uit hoe de productie plaats vind. Het gaat er echt om hoe de keuze van de consument plaats vindt.

Als jij 12 kleuren aanbied en 10 maten en nog een andere optie met 4 mogelijkheden, dan zijn dat allemaal standaard opties. Natuurlijk kun je daarmee maar liefst 480 soorten tuinhuisjes bestellen, maar voor de wet maakt dat niet uit. Het gaat erom dat de opties standaard zijn, dan is het geen maatwerk.

Het is pas maatwerk als je echt de maten of kleuren op laat geven door de consument. Als je de tuinhuisjes dus op de CM nauwkeurig zelf kunt samenstellen, dan zou het bijvoorbeeld wel maatwerk kunnen zijn. Ook bijvoorbeeld de naam van de klant op het tuinhuisje verven maakt het maatwerk.

Kort door de bocht, Standaard Opties = Geen Maatwerk. Echt zelf specificaties op kunnen geven kan wel maatwerk zijn…

Stel, een zakelijke klant heeft een bestelling (telefoon) gedaan op een website, en de checkbox ‘akkoord met Algemene voorwaarden’ aangevinkt. Hij wil nu de telefoon retourneren. In de aangevinkte voorwaarden staat niets over retourneren/herroepen van zakelijke aankopen. Elders op de website wel, maar daar moet je specifiek naar op zoek gaan als (zakelijke) klant. Staat hij in zijn recht als hij het artikel wil retourneren, of mag de webshop dit alsnog weigeren?

Beste Marijke,

De wettelijke bepalingen over retourneren/herroeping zijn van toepassing op aankopen door de consument. Niet op aankopen door bedrijven.

Echter, de bepalingen in je algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop. Als daar niet specifiek staat dat de bepalingen alleen van toepassing zijn op aankopen door consumenten, dan gelden die bepalingen ook bij aankoop door zakelijke klanten.

Wij hebben voor ons nieuwe huis raamdecoratie besteld: duettes in ral kleur 9010 die voor ons op maat zijn gemaakt. Nu ze er hangen is de onderzijde geel van kleur doordat die laagjes van de duette op elkaar bij zo’n groot oppervlak blijkbaar geel uitvallen. Dit was echter niet te zien op de stalen (dat zijn altijd kleine stukjes) en was ons niet verteld. De eigenaar van de winkel heeft contact opgenomen met de fabrikant, maar de fabrikant zegt er niks aan te kunnen doen. Kunnen we hier nog iets mee?

Beste Julie,

Duettes die op maat zijn gemaakt vallen helaas onder maatwerk, en deze kunnen niet geretourneerd worden. Nu is ons alleen onduidelijk of je deze bestelling in een winkel hebt gedaan of via de webwinkel, wanneer je iets besteld in een fysieke winkel is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Caleni

Hoe zit dit met het retourneren van planten? Als deze 14 dagen lang geen water krijgen zullen ze overlijden. Als er wel water wordt gegeven zouden de planten het wel overleven mits het retourneren op een juiste manier wordt gedaan? Mogen consumenten gebruik maken van de herroepingsplicht bij planten?

Dag Hendri,

Bedankt voor je vraag. Planten zijn producten met een beperkte houdbaarheidsdatum of kun je zien als producten die gauw kunnen bederven. Deze mag je daarom uitsluiten van het herroepingsrecht ( https://ictrecht.nl/2012/12/14/uitsluiting-herroepingsrecht-bederfelijke-waren-hoe-zit-het-ook-al-weer/ ). Let wel op dat je dit duidelijk communiceert en dat wanneer je plantenbakken et cetera verkoopt deze wel geretourneerd mogen worden.

Hopelijk heb ik hiermee je vraag beantwoord.

Groetjes,
Sibel

Hoi,
Wij hebben onlangs grijze, op maat gemaakte, duette gordijnen besteld welke na leveringen aan de achterkant wit waren. Het blijkt dat deze specifieke winkel alleen duette gordijnen levert met 1 zijde kleur naar keuze en 1 zijde altijd wit. Dit is ons in de winkel bij het aankoop gesprek en het advies niet verteld. Wij wisten hier dus absoluut niet van en de kleurvermelding op onze bon is ook alleen grijs, niet grijs/wit. Wij willen dit product nu retourneren. Mag dit wettelijk?

Beste Brenda, kun je me aangeven of dit in de winkel is aangeschaft of online? Wanneer dit in de winkel is aangeschaft is er geen sprake van kopen op afstand en gelden er andere regels.

ik zou graag willen weten hoe het zit met een dieet dat je online koopt en via mail toegestuurd krijgt. Dit dieet is niet duidelijk en niet wat ik bedoeld/verwacht had. Kan ik hier binnen 14 dagen ook op het heroepingsrecht beroepen?

Dag Els,

Bedankt voor je vraag. Uit jouw vraag begrijp ik dat het gaat om een soort van e-book die je direct toegestuurd kreeg na betaling. Bij directe overdracht vervalt je herroepingsrecht. Wanneer je echter niet goed bent geïnformeerd of iets hebt ontvangen die niet voldoet aan je verwachtingen, dan heb je wellicht het recht om je koop te ontbinden ( https://www.consuwijzer.nl/kan-ik-van-de-overeenkomst-af/opzeggen-stoppen-annuleren/koopovereenkomst-beeindigen ). Hopelijk kun je met deze informatie weer verder.

Succes!

Beste Huub,

De uitzonderingen op het herroepingsrecht maken deel uit van wat bekend staat als de wet koop op afstand. Deze wet is bij koopovereenkomsten tussen consumenten onderling helaas niet van toepassing, dus de uitzonderingen op deze wet ook niet.

Beste Pascal, het ligt er maar net even aan waarom de accu geretourneerd wordt. Wil de klant er gewoon geen gebruik meer van maken, dan heeft hij daar 14 dagen de tijd voor om dat aan te geven. Gebeurd dit niet binnen die periode, dan is de koop een feit en kan die niet ontbonden worden. Retourneert de klant hem omdat er iets mis mee is, dan kan de klant zich beroepen op non-conformiteit en dient het artikel terug genomen te worden.
Het ligt er dus maar net even aan wat de reden van retournering is in deze.

Beste Huub,

In volle vertrouwen heb ik vorige week, 21 april, 5 kledingstukken gekocht bij een online webwinkel. Ze hadden op dat moment dacht ik een leuke actie 50% korting, best veel, maar omdat andere webwinkels ook kortingen hadden tussen 20-30%, zocht ik er niet direct iets achter. Ik dacht mooie tussentijdse midzomer actie. Afgelopen woensdag het ik het pakketje opgehaald bij DHL. Bij opening constateerde ik dat niet alle items naar wens zijn, kleuren, materialen anders dan verwacht van 4 van de 5 artikelen. Op dat moment dacht ik nog geen probleem, terugsturen of naar de winkel brengen. Gisteravond lees ik echter tot mijn afgrijzen dat het bedrijf op 1 mei failliet is verklaard. Wat ik nu op internet zie is dat ze 22 april faillissement hebben aangevraagd. Blijf ik nu zitten met de artikelen en kan ik naar mijn geld fluiten of?

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Een lastig geval, wettelijk gezien zou je de artikelen nog retour kunnen sturen en aanspraak kunnen maken op je geld terug. Jouw claim komt dan alleen op een grote stapel te liggen met andere schuldeisers. Als de partij immers genoeg geld had gehad om de rekeningen te betalen, dan waren ze niet failliet geweest. De kans is in zon geval groot dat je geen geld meer terug krijgt of slechts een heel klein deel van het door jou betaalde bedrag.

Ik zou je daarom adviseren om contact te zoeken met de curator en daar je vraag voor te leggen. Wellicht is er een bepaalde regeling of kan de curator je meer vertellen over de kans dat je je geld terug krijgt.

Dag,

Misschien zou u iets kunnen zeggen over de Algemene Voorwaarden van de website van http://www.tabledusud.nl? Zij bieden tafels aan die pas gemaakt worden na bestelling van de klant. Er is keuze uit een aantal vaste opties: type onderstel, materiaal en afmetingen van het blad, en afwerking van de rand (recht/schuin/facet). In hun AV vermelden zij dat er geen retourrecht is, volgens mij ten onrechte omdat de klant keuzes maakt uit een lijst vaste opties.

Alvast bedankt voor je reactie. Met vriendelijke groet,

Jeroen

Beste Marcel, Is duidelijk op grond waarvan een spoorvervoerder een beroep kan doen op het niet van kracht zijn van het herroepingsrecht op vooraf gekochte treinkaartjes ? Vroeger (toen je treinkaartjes nog aan een loket kocht) kon je met een te vroeg gekocht en later (bv door ziekte) overbodig treinkaartje teruggaan naar het station en je geld terug ontvangen. Waarom zou dat nu niet meer kunnen ?

Beste Lex,
Leuke vraag, we hebben het hier intern even uitgezocht, want het was voor ons ook geen dagelijkse kost. Daarom dat je even op een antwoord hebt moeten wachten.

Op basis van art. 6:230h lid 5 BW is personenvervoer grotendeels uitgesloten voor de toepassing van de afdeling over consumentenrecht. Dat betekend dus dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op een NS ticket. ”

5. Op de overeenkomst van personenvervoer zijn slechts de artikelen 230i lid 1, 230j, 230k lid 1 en 230v leden 2 en 3 van toepassing.

Het hele artikel is hier te vinden: Artikel 230h Burgerlijk Wetboek Boek 6

Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

Een kort antwoord, Ja. Als de eettafel standaard is en niet valt onder 1 van de wettelijke uitzonderingen, dan mag een retour niet geweigerd worden. Alleen als de tafel maatwerk zou zijn, dan is uitsluiting van de bedenktijd mogelijk.

Beste Marcel,
Wij hebben een paar oorbellen besteld waarbij we de verzegeling hebben verbroken om ze te passen. Nu geeft de winkel aan dat er geen herroepingsrecht vanwege hygiënisch redenen is. Is dit in lijn met het herroepingsrecht zoal hierboven beschreven? Het lijkt mij namelijk niet aannemelijk dat oorbellen een hygiënisch risico vormen. Ook kunnen bij elke juwelier oorbellen gepast worden en zal deze ze ook aan een volgende klant aanbieden zonder hiervoor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Ik denk dat je een sterke zaak hebt wanneer je zegt dat voor dit product geen hygiënische reden is om bedenktijd uit te sluiten. Zo kan dit product prima gereinigd worden. Zie ook het voorbeeld in dit blog van de WC bril.

Nu is de wet niet zwart/wit en altijd onderhevig aan interpretatie, maar wanneer ik de rechter was zou ik in jouw voordeel beslissen. Daarbij zou je ook nog kunnen kijken of je van de webwinkel vooraf de juiste informatie hebt gekregen. Is er bijvoorbeeld wel op gewezen dat bij verbreken van de verzegeling de bedenktijd vervalt? En was het product ook echt verzegeld? Succes.

Beste Marcel,

Hoe zit het?
Wij verkopen een camera en de klant maakt daar b.v. een huwelijksreportage of een fotoshoot mee. Daarna wordt de camera retour gestuurd. ( Dit is uit te lezen door het aantal clicks na te kijken.)
Ben ik dan verplicht deze retour te nemen?

Met vriendelijke groet,
Dico van Zandwijk
CameraOccasion.com

Namens Marcel geef ik even antwoord 😉

Een klant mag een product testen als hij het online heeft aangeschaft. Zeker met een camera en al zijn functionaliteiten is testen wel handig. Maar als er een complete fotoreportage mee is geschoten word het lastig om het “testen” te verdedigen. Ik zou in dit geval toch willen adviseren om contact op te nemen met de klant, je bevindingen aan hen voor te leggen en aan te geven dat, omdat de camera is gebruikt je waardevermindering moet toepassen. Je moet de camera dus wel retour nemen in dit geval, maar de klant krijgt niet het gehele aankoopbedrag terug.

Goedenavond,

Ik heb een discussie met een webwinkel over het retourneren van earbuds (in-ear koptelefoon). Deze werden aan ons verzonden in een niet doorzichtig doosje. Om het product te bekijken hebben hebben we de plakkertjes waarmee het doosje dicht zat doorgesneden om het product te bekijken. Het product was niet wat we ervan verwachten en hebben er daarom voor gekozen het de volgende dag terug te sturen. Na 2 weken niet gehoord te hebben de webshop maar eens gebeld en kreeg toen te horen dat ze het om hygiënische niet terug konden nemen. Dit staat wel op hun productpagina onder een kopje retourneren maar in het bestelproces wordt hier met geen woord over gesproken.
Daarbij komt dat de webwinkel het product aanbiedt onder de naam Defunc OnePlus Bluetooth Earbuds en omdat wij allemaal OnePlus telefoons hebben leek dit ons een goeie keuze, maar op het product zelf is niets van het merk OnePlus te vinden en als ik op de site van Defunc kijk komt daar het merk OnePlus niet eens voor. In mijn ogen is dit misleidende informatie, zeker i.c.m. de naam van de webshop.
Ik ben van mening dat de earbuds gewoon retour moeten kunnen maar hoor graag jullie mening.

Hallo Danielle,

Een complexe vraag. Bij wet is het toegestaan om producten van hygiënische aard waarvan de verzegeling is verbroken te weigeren voor retour. Dit mag niet zomaar bij elk product, maar er is een grijs gebied. We vinden het lastig om met 100% zekerheid te zeggen of een earbuds die in de oren geplaatst worden onder deze uitzondering mogen vallen. Naar ons idee mogen koptelefoons die op het oor geplaatst worden gewoon geretourneerd worden. Producten die echt in het oor geplaatst worden vallen voor ons in dat grijze gebied.

Wel is het belangrijk dat je hierover duidelijk geïnformeerd bent. Bij voorkeur op de productpagina, maar een pagina met duidelijke retourinformatie is ook voldoende.

Mocht de webwinkel bij ons aangesloten zijn dan kun je altijd een geschil voorleggen aan onze geschillencommissie. Deze kan dan een bindende uitspraak doen. Wij kunnen je geen 100% zekerheid geven, maar op basis van de huidige informatie zou ik toch de webwinkel het voordeel van de twijfel geven.

Oké snap ik. Maar zonder het doosje te openen kon je de earbuds niet zien (er zat geen venster in het doosje) moet ik dan blindelings beoordelen of ik ze wel of niet wil houden?
En zou je ook nog je mening willen geven over de hoe hij het product noemt en daarin (in mijn ogen) het merk OnePlus misbruikt?

Alvast dank voor je moeite!

heb 10 mrt een wintersportvakantie geboekt van 15 mrt – 22 mrt en wil de nu annuleren. volgens de reisorganisatie heb ik geen herroepingsrecht en omdat het binnen 5 dagen van de begindatum af ligt kan ik slechts annuleren maar dan krijg ik slechts 10% vd reissom terug. hoe zit het in deze situatie met het herroepingsrecht?

Bedankt voor jouw vraag en excuses voor de late reactie. In deze situatie is het herroepingsrecht inderdaad niet van toepassing. Reizen waarvan de periode of datum vastgelegd is bij sluiten van de overeenkomst zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. In dit geval was annuleren dan ook de enige optie om nog in elk geval een deel terug te krijgen. Groet, Asoka

indien een je een privatelease overeenkomst afsluit geldt wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien je contract wilt aanpassen (van kleur rood naar blauw) moet dan de wettelijke bedenktijd opnieuw ingaan? Of kan de 14 dagen zoals het was aangehouden worden?

Beste Sodaba, kun je me uitleggen wat je precies bedoeld je contract aanpassen? Is dat verlengen? Want met een verlenging geldt de herroeping niet meer, er is immers al een lopend contract. Zou je me meer informatie kunnen sturen naar info@webwinkelkeur.nl? Bij voorbaat dank! Groet Daniel

Ik heb 2 meter stof besteld. Bij het bestellen van de stof ben je verplicht om aan te geven hoeveel meter je wilt. Als je niks invult, blijft het aantal meters op 1 meter staan, maar je kunt zelf invullen hoeveel je wilt.

Ik wil nu de 2 meter bestelde stof retourneren, maar ze geven aan dat dit niet mag, omdat het maatwerk is, is dat zo?

Beste Lisanne, wanneer je zelf het aantal centimeters opgeeft en dus niet kiest uit vooraf gedefinieerde opties, dan praten we over maatwerk en mag je het dus niet retourneren.
Wanneer je het aantal meters vooraf kunt kiezen uit een dropdownmenu, dan is er geen sprake van maatwerk, je hebt immers zelf niks ingevuld, en dan mag het wél retour.
Meer informatie hierover vind je hier terug: https://www.webwinkelkeur.nl/wettelijke-uitzonderingen-herroepingsrecht-bedenktijd

Ik heb een overkapping gekocht met een optionele zijwand .
Ik heb na het plaatsen van de veranda besloten niet de zijwand niet te plaatsen. Hierbij wilde ik deze onderdelen retourneren. Hierbij gebruik gemaakt van de herroepingsrecht via de website van de leverancier. Deze wilde graag eerst foto’s ontvangen van de staat.
De materialen zoals de profielen waren wel uitgepakt, maar niet gebruikt. De poly carbon platen zitten in de originele folie hoe deze zijn geleverd. Nu willen ze de spullen niet terug nemen om dat deze zijn uit de verpakking zijn geweest. Mag dit zomaar?

N.B. Bij de veranda waren er wat onderdelen niet geleverd, dit waren extra profielen, die nodig waren voor de glazen wand. Hierbij was er mij gevraagd of ik wel overal goed had gekeken in alle verpakkingen. Hierbij heb ik dus alles 1 voor 1 opengemaakt en gezocht naar de missende onderdelen. Deze waren niet aanwezig en heb ze toch nog zelf opgehaald bij de showroom.

Beste Tarkan, dank voor je vraag en voor zover ik kan inschatten gaat die over het puntje of je wel of niet een retour mag weigeren vanwege het uit de verpakking halen van een artikel.
Uiteraard mag je een artikel uit de verpakking halen om te beoordelen of het naar wens is en nee, dit mag geen reden zijn om een retour te weigeren.
Meer informatie hierover vind je hier terug: https://www.webwinkelkeur.nl/wettelijke-uitzonderingen-herroepingsrecht-bedenktijd

Groet Daniel

Wij verkopen hondenmanden. Bij ons mag je ze retour zenden, mits ongebruikt. Nu krijgen wij een mand vol met haren weer terug. Dit is voor ons niet meer verkoopbaar, vanwege hygiëneredenen. Wij hebben gezegd dat we deze retour niet kunnen accepteren. De Klant zegt echter dat ze deze niet heeft gebruikt en wil haar geld terug. Op kosten van de consument willen wij de mand weer terugsturen, maar ze betalen niet. Hoe moeten we dit oplossen?

Beste Mieke,

Wanneer een product retour komt wat onverkoopbaar blijkt te zijn, of eerst (grondig) gereinigd moet worden voordat het verkoopbaar is kan je als je webwinkelier waardevermindering toepassen op het product. Dat betekent dat je niet het gehele aankoopbedrag terugbetaalt, maar bijvoorbeeld 50%. Terugsturen van het product naar de klant zoals jij voorstelt is ook een mogelijkheid, maar de klant heeft dan de kans om het product aan de deur te weigeren en dan komt hij toch weer bij jou retour.

Mijn advies zou zijn. leg aan de klant uit dat het product zo onverkoopbaar is en je waardevermindering gaat toepassen (en die mag ook 100% zijn, dus dat je niets terugbetaald). Dat is beter dan het product opnieuw opsturen en zelf opnieuw kosten maken.

Groet,
Nelianne

Beste Marcel,

Onlangs heb ik 2 25kg zakken egalisatie materiaal (soort Cement dekvloer) gekocht nu scheen er op de website gestaan te hebben dat dit een chemisch product product, en dus niet geretourneerd mag worden. Volgend voorwaarde opd e website, echter zitten de zakken dicht vrij van beschadigingen. Ik heb toch gewoon heroepingsrecht binnen 14 dagen?

Beste Boaz,
Ik zie geen grond waarop dit product wettelijk gezien geweigerd zou kunnen worden voor retour. Wel zou je wanneer dat aangegeven is zelf kunnen opdraaien voor de kosten van retour. Gezien het om 50 kg gaat, kunnen die retourkosten wel oplopen. Maar er is geen wettelijke grond om een chemisch product te weigeren, alle wettelijke gronden voor weigeren staan in het artikel aangegeven.

Succes.

Gr. Marcel

Hoe zit het met producten die al als defect worden verkocht waarbij het duidelijk is dat ze defect zijn? Bijvoorbeeld een defecte laptop of computer(onderdelen). Deze hebben vaak nog significante waarde. Wat ik niet zou willen is dat men het binnen de bedenktijd probeert te repareren en het terugstuurt als dat niet lukt. Bewijzen dat hier mee “geprutst” is, is lastig. En als dat wél te bewijzen is: waardevermindering omdat het nog meer defect dan defect is? Deze producten hebben al de meest slechte staat mogelijk: defect. Bedankt.

Dat is een lastige situatie die je beschrijft. Binnen de regels van het herroepingsrecht kan ik je geen bevrijdend antwoord geven, omdat je dit niet zomaar aan de kant mag zetten. Omdat moeilijk te bewijzen valt of een klant aan de computer gesleuteld heeft kan je een retour ook niet zomaar op die grond afwijzen. Op het gebied van garantie voorzie ik ook geen problemen, maar voor zowel het herroepingsrecht als de garantieregeling is het duidelijk vastleggen van de staat van de laptop erg belangrijk. Maak foto’s van elk kleine krasje of deukje en beschrijf zo goed mogelijk wat er precies aan de hand is met de laptop. Op die manier weet de klant meteen al wat hij in huis haalt en heb jij altijd bewijzen om op terug te vallen.
Groet, Asoka

Ik verkoop online cosmetica en haarproducten. Als ik deze verzegel mag ik deze producten dan uitzonderen van retourneren (vanwege hygiëneredenen als het zegel verbroken is door de ontvanger)

Hoi Rob,

Producten die na opening niet terug kunnen worden genomen om hygiënische of gezondheidsrisico’s mogen uitgesloten worden van herroeping. Deze producten moeten dan echter wel verzegeld zijn. Bij niet verbroken verzegeling mogen de producten dan ook gewoon retour. Na verbreken van de verzegeling komt het herroepingsrecht pas te vervallen. Wel moet je de consument hier vooraf nadrukkelijk op wijzen.

Ik zit met een kwestie. Ik heb een brocante winkel, en klant komt haar meubels niet ophalen. Ik heb haar herhaaldelijk gevraagd, maar elke keer een andere smoes. Maw mag ze bv de kasten hier een jaar laten staan, en bij ophalen, alsnog retouren? Dat gaat wel ver

Beste Marcella, ik mis wat belangrijke informatie. Is de aankoop online gedaan of in een fysieke winkel? Is het bedrag al helemaal betaald of nog niet? In het geval dat de aankoop in de winkel is gedaan, dan gelden daar hele andere regels voor namelijk dan wanneer de aankoop online is gedaan. Kun je me die informatie nog doen toekomen? Vriendelijke groet, Daniel

Hoe zit het met een rijlespakket? Deze dienst heeft alle eigenschappen, en is daarmee vergelijkbaar met de diensten, van lid e. Of zie ik dit verkeerd?

Beste Sebastian,

Ik weet niet precies waar je op doelt met je vraag, maar een rijles wordt inderdaad gezien als een dienst. Alleen wanneer wij het hebben over het herroepingsrecht voor diensten geldt dat bij rijlessen voor de inschrijving er van en niet zozeer het afzeggen/annuleren van lessen.

Mocht je hier nog meer vragen over hebben, dan kun je mailen naar info@webwinkelkeur.nl

Mag ik het volgende vragen? Ik heb online een televisie gekocht. Bij ontvangst bleek de powerknop defect. Ik heb het product teruggestuurd en gemeld dat de powerknop defect lijkt. Het product wordt nu bekeken en als blijkt dat het inderdaad een defect is, wordt de garantie ingeroepen begrijp ik. Ik vermoed dat ze ‘m dan repareren of vervangen. Het duurt echter al een tijdje en de 14 dagen die ik wettelijk heb onder het herroepingsrecht gaan binnenkort verlopen. En mochten ze de tv terug sturen naar de fabriek om te repareren dan gaat dat zeker langer duren. Mijn vraag is: worden die 14 dagen herroepingsrecht dan verlengd? Moet en kan ik me alsnog beroepen op het herroepingsrecht? Ik wil voorkomen dat wekenlang gaan doen om een volledig nieuw product dat ik nog niet eens heb kunnen gebruiken, te repareren.

Beste Paul,

Het herroepingsrecht wordt niet verlengd. Je hebt wel de mogelijkheid om te kiezen voor herroeping, reparatie of vervanging. Het herroepingsrecht wordt niet verlengd als je niet direct kiest voor herroeping. Wel is het zo dat wanneer de televisie na reparatie nog steeds niet aan de specificaties voldoet, je deze opnieuw kan opsturen. Wanneer na reparatie het apparaat goed werkt en het herroepingsrecht verlopen is, zal de koop dan definitief zijn.

Groet, Asoka

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heb ik via comfortboxer.nl boxershorts besteld.ik heb maat L besteld en het aziatische 3XL ontvangen.
Nadat ik de verpakking had geopend zag ik direct dat de boxers veel te klein zijn, in ieder geval (ondanks het label) geen L, zoals al mijn andere boxershorts.
De winkel wil de boxers niet terug nemen omdat ik de verpakking heb geopend (een zakje waar de boxershorts in zaten)
Zij menen dat het een hygiëne-artikel is en dat ik de verzegeling (verpakking) heb verbroken.
Ik had op geen enkele manier zonder deze verpakking te openen kunnen zien of die boxershorts pasten!

Wat kan ik doen?

Beste Henk,

Jammer om te lezen dat je er met de webshop niet uit lijkt te kunnen komen. Wanneer ik jouw beschrijving goed begrijp en je dus boxershorts hebt ontvangen met een andere maat dan beschreven, voldoen deze dus niet aan de specificaties. Wanneer een artikel niet aan de specificaties voldoet kan niet gewezen worden naar het feit dat jij de verpakking hebt geopende. Je had dit immers niet kunnen ontdekken zonder de verpakking te openen. In zo’n geval wordt dan ook van de webshop verwacht dat ze de boxershorts terugnemen en omruilen voor de juiste maat, of de koop ontbinden.

Groet, Asoka

mag ik hier een vraag stellen, een elektrisch mes wordt in een verzegelde verpakking ontvangen, en vervolgens zichtbaar gebruikt (14 Dagen) en met verbroken zegel retour gestuurd. moet dit geaccepteerd worden door de webwinkel?

Beste A. Beumer,

Bedankt voor je bericht.

Ik snap dat het lastig om dit wel of niet te accepteren. De vaag is alleen of het mes meer is gebruikt dan nodig zou zijn om te beoordelen of het is wat de klant ervan had verwacht. De klant mag het mes uitproberen, maar het is uiteraard niet de bedoeling om bij wijze van een hele kalkoen met het mes te gaan snijden om hem vervolgens terug te sturen. Ik zou je willen adviseren het mes terug te nemen, en dan te bepalen in hoeverre deze is gebruikt. Je zou vervolgens waardevermindering kunnen toepassen, zie ook: https://www.ictrecht.nl/blog/waardevermindering-bij-geretourneerde-producten.

Kom je hiermee verder?

Succes!

Groet, Caleni

Als ik iets via een webwinkel aanschaf en het in de winkel ophaal, wordt dat dan nog steeds als koop op afstand gezien?

Dag Ed,

Als dit een consumenten aankoop is geweest dan geniet je alle rechten zoals je dat zou doen bij een koop op afstand.
Het overeenkomst gedeelte is namelijk gewoon op afstand gedaan, daar wordt in dit geval naar gekeken.

Groet,
Robin

Beste lezer,

Ik heb bij een webwinkel een onderhandeling gedaan voor verlichting. In de mail die ik heb ontvangen stond de volgende vermelding:
Opmerking
Gezien de speciale prijs, kan je de artikelen na bestelling en betaling niet meer annuleren, ruilen of retourneren. Uiteraard blijft wel de gebruikelijke garantie van kracht.​

Vraag: is dit wettelijk toegestaan of mag ik alsnog de bestelling annuleren?
Ik heb binnen 10 min na betaling een mail verzonden met de annulering van de bestelling. Alvast bedankt voor het antwoord.

Als het om een consumentenkoop gaat (niet zakelijk), dan mag bedenktijd alleen geweigerd worden op basis van wettelijke uitzonderingen. Een speciale prijs is daar er geen van. Op juridische gronden mag je zon bestelling dus nog gewoon annuleren, wanneer er geen andere wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn zoals opgesomd in dit artikel.

Hoe zit het met het afsluiten van een sportabonnement? Dit kan alleen voor een periode van 12 of 18 maanden voor een vast bedrag per maand. Bedrag is uiteraard lager bij het langdurige abonnement. Na een proefles krijg je de vraag waarvoor je wilt kiezen. Het abonnement gaat meteen in. Kun je hiervan binnen een bepaalde termijn ook zeggen dat je er alsnog van afziet of de duur van het abonnement wil aanpassen?

De regels hier boven genoemd gelden bij koop op afstand. Sluit je een abonnement af in de sportschool, dan is het geen koop op afstand. Doe je dat via de website, dan wel.

In het geval dat je het via de website doet (koop op afstand), dan gelden de regels van bedenktijd. Je hebt dan dus 14 dagen om te ontbinden. Je mag er voor kiezen om het abonnement wel per direct in te laten gaan door hier specifiek akkoord voor te geven. Je hebt dan alsnog bedenktijd, maar bij opzegging betaal je wel voor je gebruik. Dus in het geval dat je na 10 dagen ontbind betaal je 10/30ste van een maand.

Je leest meer over deze regels op https://www.webwinkelkeur.nl/bedenktijd-bij-diensten-herroepingsrecht/ onder het kopje “Doorlopende dienst”.

Gezien je waarschijnlijk het contract op lokatie hebt getekend, gelden deze regels niet. Je kunt dan wel de algemene voorwaarden van de overeenkomst nalezen wat er staat over bedenktijd of annulering. En je kunt natuurlijk altijd vragen om coulance.

Mijn vriendin heeft vanmorgen meegedaan aan een online veilig waarin het idee werd gewekt dat zij niet het hoogste bod had en zichzelf aan het overbieden was omdat BVA de indruk gaf dat dit nodig was om de item te verkrijgen. Bij sluiting bleek dat er maar 4 biedingen op de item waren waarvan 3 bij haar vandaan kwamen en er dus geen hogere biedingen waren en zij nu dus moet voldoen aan het laatste bod. Iets waar wij het totaal niet mee eens zijn. Na contact met BVA geven zij niks te kunnen doen en dat er ook niet van de bieding afgezien kan worden. Wat kunnen wij nog doen?

In principe hebben online veilingen gewoon bedenktijd, de enige uitzondering is als de veiling ook offline plaats vindt. Gezien BVA lid is van Thuiswinkel zou ik je adviseren om hen om bemiddeling te vragen.

Ik ben benieuwd hoe het zit met hygiëne producten als mondkapjes nu we met corona te maken hebben? Retour nemen lijkt me geen goed idee, maar volgens de wet is een zegel nodig om uit te sluiten van herroeping. Is een ‘gewone’ sticker afdoende als zegel? Of gelden daar ook bepaalde voorwaarden/eigenschappen voor? Alvast dank voor jullie reactie/expertise.

Beste Nur,

Bedankt voor jouw vraag. Een sticker is niet verdoende als verzegeling. Onder verzegeling verstaan we echt een soort binnenzak, die het liefst doorzichtig is. De klant moet het artikel kunnen zien, maar als het om hygiëne gaat, moet dat kunnen terwijl het artikel nog wel afgesloten is. Voldoe je hier niet aan dan mag je het ook niet uitsluiten van retour.

Groet, Asoka

Ik wil iets bij een webwinkel retourneren maar ze zeggen dat ze de verzendkosten ( dus bij de levering van het product aan mijzelf) niet hoeven te vergoeden omdat ze niet aangesloten zijn bij een keurmerk en hun eigen voorwaarden hanteren. klopt dat?

Beste Ilse,
Bedankt voor jouw vraag. Bij retourneren moet de webshop alle door jou betaalde bedragen terugstorten, tenzij maar een deel van de bestelling wordt geretourneerd. Als de hele bestelling geretourneerd wordt moet de webshop dus ook de verzendkosten vergoeden die jij hebt betaald voor ontvangen. De verzendkosten terug naar de webshop zijn voor jouw rekening. Dat zij niet zijn aangesloten bij een keurmerk is hierin geen factor. Zij moeten zich in dit geval ook aan de wet houden, evenals webshops die bij ons zijn aangesloten.
Groet, Asoka

Hallo, ik heb een product besteld en dat is tijdens mijn vakantie (veel later dan op de site werd beloofd) geleverd. Het product bleek niet passend en dat is binnen 14 dagen per mail gemeld, maar ik heb het product dus pas na mijn vakantie kunnen retourneren (3 weken na ontvangst). De leveranciers weigert nu de kosten terug te betalen. Wie staat in zijn recht in dit geval?

Beste Antoinette,
Het is jammer om te lezen dat jij en de webshop er samen niet uit lijken te komen. De regels voor retourneren zijn dat jij binnen 14 dagen na ontvangst een beroep moet doen op dit recht. Dat heb je gedaan door het via mail te melden. Na het doen van deze melding heb je nog eens 14 dagen om de artikelen terug te sturen. Daar heb je helaas niet aan voldaan, doordat je de artikelen 3 weken na ontvangst hebt teruggestuurd. Omdat je met die tweede termijn te laat was, heeft de verkoper nu het recht om de retour te weigeren. Deze kan dan, in overleg met jou, de artikelen weer naar je toe sturen.
Helaas moet ik je dus zeggen, dat op basis van wat jij vertelt, de webshop in zijn recht staat.
Groet, Asoka

Mag een webwinkel zelf beslissen om geen verzendkosten terug te betalen bij het retourneren van de gehele order. En dit zelf opnemen in de algemene voorwaarden.
Of is dit altijd verplicht?

Dank voor je reactie Asoka. De eigenaresse van de webshop is er van overtuigd dat ze dit niet hoeft te betalen omdat ze haar eigen algemene voorwaarden heeft.
Maar ik dacht al dat ze zich aan de Ned. wetgeving moet houden.
Dank dus voor deze bevestiging !

Nee, verzendkosten voor heenzending moeten terugbetaald worden. Dat is bij wet geregeld en mag niet in algemene voorwaarden uitgezonderd worden.

Je mag wel zelf de kosten voor terugzending moeten betalen, daar moet de webwinkel wel duidelijk over informeren op de webwinkel.

Ik ben een ondernemer en maak onderzetters die klanten kunnen personaliseren met hun eigen naam erop. Als ik het goed begrijp dan hoef ik deze niet retour te nemen.

Hoe zit dit met bijv: trading cards? hier gaan bedragen in om van 0,05 tot 50.000 euro en de koersen schommelen, daarnaast worden er ook veel waardevolle kaarten aangeschaft en vervalsingen ge-retourd. Ook heb ik een andere vraag mbt trading cards het is momenteel een rage om deze nieuw aan te schaffen te openen kijken of er iets van waarde in zit, zo niet retouren zo wel kaart eruit halen en een andere goedkope kaart terugplaatsen. Dit heeft tot forse verliezen geleid en buiten Nederland zijn hebben vele grote on en offline bedrijven zoals Walmarkt en target hun retourbeleid aangepast en neemt men deze niet meer terug.

Dag Ricardo,

Trading cards zijn meestal gesealed. Bedrijven als Wizards of the Coast en The Pokemon Company begrijpen dat deze kaarten op de secundaire markt waarde bevatten maar mogen het ‘officieel’ niet erkennen.
Nieuw aanschaffen en geopend terugsturen lijkt me daarom geen issue voor een webwinkelier (dit mag dus niet), wanneer kaarten al los worden verkocht mag je eigenlijk niet langer van een nieuw product spreken al zijn ze mint/pack-fresh. Grote bedrijven als Walmart hadden wellicht in het begin bij de verkoop van deze producten niet de kennis om hier goed mee om te gaan omdat het een nieuwe markt voor ze was, tegenwoordig worden bedrijven slimmer als het gaat om beleid bij ‘verpakte verzamel objecten’. Wel kan ik mij voorstellen dat er af en toe met verpakking wordt gerommeld, maar dat is weer een heel ander verhaal (oplichting, ook zo met vervalsing).

Wanneer je handelt in losse kaarten heb je denk ik minder bescherming, je hebt het originele product al ‘uitgepakt'(2e hands).
De sealing bij dit soort producten is dus zeer belangrijk voor je bescherming.

Ik denk dat je met trading cards dus op 2 manieren beschermd wordt als webwinkelier:
Sealing
Wisseling in waarde (of dit stand houdt bij de rechter weet ik niet)

Let wel dat er helaas hier nog veel grijsgebied aanwezig is die de wetgeving niet allemaal in kaart kan brengen.

Beste, ik ben benieuwd naar uw mening mbt wollen dekbed. Op woensdag afgeleverd en twee nachtjes onder geslapen (uiteraard in een dekbedovertrek). Hij is voor mij gewoon veel te warm en graag zou ik hem willen ruilen voor een lichtere variant. De dekbed verkeert verder in nieuwstaat, zoals ook afgeleverd (geen sporen van gebruik). De verkoper geeft wel aan, dat om hygienische redenen mag hij niet geretourneerd worden.
Uw mening hierover wordt enorm gewaardeerd.

Allereerst wanneer een product onder de hygiënische uitzondering valt moet er minimaal aan 2 voorwaarden te zijn voldaan:
1. Het product moet verzegeld geleverd worden
2. U moet vooraf geïnformeerd zijn over het feit dat verbreken van de verzegeling betekend dat de bedenktijd vervalt.

Als er niet aan deze 2 voorwaarden is voldaan, dan is er sowieso nog bedenktijd. Stel er is wel netjes aan deze 2 voorwaarden voldaan, dan mag niet zomaar elk product uitgezonderd worden.

Zelf vermoed ik dat een dekbed prima gestoomd kan worden en opnieuw verkocht kan worden zonder problemen. Jurisprudentie in bijvoorbeeld Duitsland geeft bijvoorbeeld aan dat je een WC bril prima kunt reinigen.

De vraag is dan alleen nog wel of 2 nachtjes uittesten een recht is van de wet. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen stellen dat u dit had kunnen merken na een half uurtje testen.

Ik vind het al met al dus een beetje grijs gebied waarbij de eerste 2 voorwaarden de belangrijkste zijn. Is daar niet aan voldaan, dan kan een product sowieso niet met deze reden geweigerd worden voor retour. Is er wel aan voldaan dan is het denk ik grijs gebied waar ik niet zomaar een uitspraak durf te doen.

Hi,
Bedankt voor het informatieve blog.
Ik verkoop bordspellen op afstand. Deze worden geseald verkocht. Ik begrijp dat een verwijderde seal geen reden is om het te weigeren, maar vraag me af hoe ver dit herroepingsrecht gaat.
Mag iemand het spel openen, de componenten uit het karton drukken, het spel vervolgens spelen, en dan concluderen dat “het product niet volgens de verwachting is” en terug sturen?

Ieder weldenkend en sociaal mens zal vinden dat dit niet kan, maar het lijkt wettelijk gezien wel te mogen. Is er een manier waarop soortgelijk gedrag door consumenten kan worden voorkomen?

Beste Ralf,

Deze specifieke case wordt niet echt besproken in de wet en bevindt zich daardoor in een grijs gebied. Op welk moment een klant het artikel daadwerkelijk in gebruik heeft genomen, in zo’n mate dat het herroepingsrecht vervalt is moeilijk vast te stellen. Wanneer jij dit echter al van tevoren heel duidelijk aangeeft op jouw website dan helpt dat uiteraard wel. Als jij aangeeft dat wanneer alle componenten zijn uitgedrukt retourneren niet meer mogelijk is en de klant daar vooraf al van op de hoogte is, kan je retouren op die grond weigeren.

Groet, Asoka

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *