Aanmelden
Keurmerk aanvragen
Contact
Contact opnemen

Bedenktijd bij diensten (herroepingsrecht)

Het herroepingsrecht geldt niet alleen voor producten, maar ook voor diensten die op afstand besteld worden. Voorbeelden van zulke dienstverlening zijn bijvoorbeeld een advies, maar ook een hostingpakket of een telefoon abonnement. Voor diensten gelden echter weer specifieke regels die we graag in deze blog uitleggen.

Om het overzicht te behouden maken we onderscheid tussen diensten die eenmalig geleverd worden en doorlopende lidmaatschappen.

Dienst die volledig wordt geleverd
Sommige diensten worden eenmalig uitgevoerd. Een voorbeeld van zo’n dienst is bijvoorbeeld een eenmalig advies. In principe gelden voor zulke diensten het herroepingsrecht wanneer deze op afstand worden besteld.

Een dienst is echter vaak niet te retourneren, vandaar dat er ook wat specifieke regels gelden. Het herroepingsrecht vervalt enkel wanneer een consument heeft ingestemd met het volledig leveren van de dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden:

  1. De consument moet instemmen om de levering van de dienst te starten binnen de bedenktijd.
  2. De consument moet verklaren afstand te doen van zijn herroepingsrecht.
  3. De dienst moet ook daadwerkelijk volledig geleverd zijn.

Het herroepingsrecht vervalt dus enkel wanneer een dienst al volledig is geleverd en de consument daar ook mee heeft ingestemd. Tijdens het bestelproces moet je de klant dus expliciet vragen of de dienst direct geleverd mag worden en moet je de consument ook laten verklaren dat ze daarmee afstand doen van hun herroepingsrecht. Je zou dit kunnen doen door een checkbox te maken in het bestelproces met een tekst als “Ik stem in met directe levering van deze dienst en zie daarmee af van mijn recht tot herroeping”. Zelfs na het aanvinken van deze verklaring is het herroepingsrecht nog niet per direct vervallen, pas wanneer jij de dienst volledig hebt geleverd vervalt het recht om af te zien van de dienst.

Het is ook mogelijk om de levering van de dienst pas te starten 14 dagen na aanvraag. In dat geval hoef je geen expliciete toestemming te vragen en loop je als bedrijf minder risico. Wel is het de vraag of een consument het fijn vindt om 14 dagen te wachten.

In het geval van diensten die langer doorlopen zoals hosting en onderhoudscontracten wordt de dienst niet volledig geleverd binnen de bedenktijd en vervalt het herroepingsrecht dus niet. We gaan daarom graag verder in op doorlopende diensten.

Ook voor (mobiele) telefoonabonnementen, energiecontracten en andere doorlopende diensten geldt het herroepingsrecht (Screenshot KPN)

Ook voor (mobiele) telefoonabonnementen, energiecontracten en andere doorlopende diensten geldt het herroepingsrecht (Screenshot KPN)

Doorlopende dienst / lidmaatschap
Vaker zien we diensten die gedurende een periode worden geleverd. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn hosting, telefoonabonnementen en onderhoudscontracten. Voor deze diensten is de regelgeving iets complexer.

In de basis geldt voor deze diensten gewoon het herroepingsrecht. Om geen kosten te maken kun je er daarom voor kiezen om de dienst pas te leveren na de bedenktijd van 14 dagen. In veel gevallen zoals bij hosting wil een klant echter de dienst zo snel mogelijk starten.

In die gevallen moet je de klant expliciet vragen om de dienst al direct te leveren. Dat kan door bijvoorbeeld tijdens het bestelproces een optie op te nemen waarbij de klant ervoor kiest om de levering van de dienst direct te starten. Een eenvoudige oplossing daarbij is om bijvoorbeeld een checkbox met een tekst als “Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend”.

Dat je de levering van de dienst direct start, wil echter niet zeggen dat de klant volledig af ziet van haar herroepingsrecht! Het herroepingsrecht blijft namelijk gewoon gelden, wel moet de klant betalen naar ratio dat hij de dienst heeft gebruikt. Heeft iemand een hostingpakket afgesloten van €365,- per jaar en besluit hij na 9 dagen om toch de overeenkomst te ontbinden? In dat geval betaald hij enkel voor de 9 dagen dat hij de dienst gebruikt heeft. In dit voorbeeld is dat €9,-. Er mogen daarbij geen aanvullende kosten gerekend worden voor bijvoorbeeld administratie, etc.

Je moet daarbij dus nog steeds expliciet toestemming vragen om de dienst direct te leveren, doe je dat niet, dan mag je ook geen kosten berekenen mocht de klant alsnog af willen van het contract.

Uitgezonderde diensten
Ook voor diensten gelden er weer diverse uitzonderingen waarvoor het herroepingsrecht niet geldt.

  • Verhuur van accomodaties, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien; Het gaat hier dus bijvoorbeeld om tickets, evenementen en reizen.
  • Voor diensten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Bijvoorbeeld als je een elektricien belt, omdat je stroom niet meer werkt.
  • Bij diensten die erg gevoelig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Denk hierbij aan weddenschappen en loterijen.

Diensten voor bedrijven
Het herroepingsrecht is consumentenwetgeving. De bedenktijd hoeft voor bedrijven daarom ook niet te gelden. Geef dat echter wel duidelijk aan! Vermeld daarom duidelijk wanneer een bestelling definitief is en tot wanneer annuleren nog mogelijk is.

Wanneer gaat de termijn van 14 dagen in?
Bij diensten gaat de termijn van 14 dagen voor herroeping in op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt. In tegenstelling tot producten gaat de termijn dus niet in op de dag van levering.

Vergeet niet te informeren!
Ook voor diensten geldt dat je de consument vooraf moet informeren over de rechten tot herroeping. Doe je dit niet, dan wordt de bedenktijd net als bij producten verlengd tot het moment dat je dit wel gedaan hebt (met een maximum van 1 jaar). Dit kan betekenen dat een consument na een half jaar alsnog zijn dienst kan annuleren. Wees dus altijd duidelijk richting de consument of het herroepingsrecht geldt en hoe de klant hier gebruik van kan maken.

De bezoekers wijzen op het herroepingsrecht is verplicht (Screenshot Ben.nl)

De bezoekers wijzen op het herroepingsrecht is verplicht (Screenshot Ben.nl)

De juridische basis

Zoals altijd vinden we het belangrijk om ook de juridische basis van deze regelgevend te vermelden, mocht je deze zelf willen doorlezen, dan kan dit via de volgende bronnen: