Skip to content

Blog

Bedenktijd bij diensten (herroepingsrecht)

Bedenktijd bij diensten herroepingsrecht
75528
23
2

Het herroepingsrecht geldt niet alleen voor producten, maar ook voor diensten die op afstand besteld worden. Voorbeelden van zulke dienstverlening zijn bijvoorbeeld een advies, maar ook een hostingpakket of een telefoonabonnement. Voor diensten gelden echter weer specifieke regels die we graag in deze blog uitleggen. Om het overzicht te behouden maken we onderscheid tussen diensten die eenmalig geleverd worden en doorlopende lidmaatschappen.

Dienst die volledig wordt geleverd

Sommige diensten worden eenmalig uitgevoerd. Een voorbeeld van zo’n dienst is bijvoorbeeld een eenmalig advies. In principe gelden voor zulke diensten het herroepingsrecht wanneer deze op afstand worden besteld.

Een dienst is echter vaak niet te retourneren, vandaar dat er ook wat specifieke regels gelden. Het herroepingsrecht vervalt enkel wanneer een consument heeft ingestemd met het volledig leveren van de dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden:

  1. De consument moet instemmen om de levering van de dienst te starten binnen de bedenktijd.
  2. De consument moet verklaren afstand te doen van zijn herroepingsrecht.
  3. De dienst moet ook daadwerkelijk volledig geleverd zijn.

Het herroepingsrecht vervalt dus enkel wanneer een dienst al volledig is geleverd en de consument daar ook mee heeft ingestemd. Tijdens het bestelproces moet je de klant dus expliciet vragen of de dienst direct geleverd mag worden en moet je de consument ook laten verklaren dat ze daarmee afstand doen van hun herroepingsrecht. Je zou dit kunnen doen door een checkbox te maken in het bestelproces met een tekst als “Ik stem in met directe levering van deze dienst en zie daarmee af van mijn recht tot herroeping”. Zelfs na het aanvinken van deze verklaring is het herroepingsrecht nog niet per direct vervallen, pas wanneer jij de dienst volledig hebt geleverd vervalt het recht om af te zien van de dienst.

Het is ook mogelijk om de levering van de dienst pas te starten 14 dagen na aanvraag. In dat geval hoef je geen expliciete toestemming te vragen en loop je als bedrijf minder risico. Wel is het de vraag of een consument het fijn vindt om 14 dagen te wachten.

In het geval van diensten die langer doorlopen zoals hosting en onderhoudscontracten wordt de dienst niet volledig geleverd binnen de bedenktijd en vervalt het herroepingsrecht dus niet. We gaan daarom graag verder in op doorlopende diensten.

Ook voor (mobiele) telefoonabonnementen, energiecontracten en andere doorlopende diensten geldt het herroepingsrecht (Screenshot KPN)
Ook voor (mobiele) telefoonabonnementen, energiecontracten en andere doorlopende diensten geldt het herroepingsrecht (Screenshot KPN)

Doorlopende dienst / lidmaatschap

Vaker zien we diensten die gedurende een periode worden geleverd. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn hosting, telefoonabonnementen en onderhoudscontracten. Voor deze diensten is de regelgeving iets complexer.

In de basis geldt voor deze diensten gewoon het herroepingsrecht. Om geen kosten te maken kun je er daarom voor kiezen om de dienst pas te leveren na de bedenktijd van 14 dagen. In veel gevallen zoals bij hosting wil een klant echter de dienst zo snel mogelijk starten.

In die gevallen moet je de klant expliciet vragen om de dienst al direct te leveren. Dat kan door bijvoorbeeld tijdens het bestelproces een optie op te nemen waarbij de klant ervoor kiest om de levering van de dienst direct te starten. Een eenvoudige oplossing daarbij is om bijvoorbeeld een checkbox met een tekst als “Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend”.

Dat je de levering van de dienst direct start, wil echter niet zeggen dat de klant volledig af ziet van haar herroepingsrecht! Het herroepingsrecht blijft namelijk gewoon gelden, wel moet de klant betalen naar ratio dat hij de dienst heeft gebruikt. Heeft iemand een hostingpakket afgesloten van €365,- per jaar en besluit hij na 9 dagen om toch de overeenkomst te ontbinden? In dat geval betaald hij enkel voor de 9 dagen dat hij de dienst gebruikt heeft. In dit voorbeeld is dat €9,-. Er mogen daarbij geen aanvullende kosten gerekend worden voor bijvoorbeeld administratie, etc.

Je moet daarbij dus nog steeds expliciet toestemming vragen om de dienst direct te leveren, doe je dat niet, dan mag je ook geen kosten berekenen mocht de klant alsnog af willen van het contract.

Uitgezonderde diensten

Ook voor diensten gelden er weer diverse uitzonderingen waarvoor het herroepingsrecht niet geldt.

  • Verhuur van accomodaties, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien; Het gaat hier dus bijvoorbeeld om tickets, evenementen en reizen.
  • Voor diensten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Bijvoorbeeld als je een elektricien belt, omdat je stroom niet meer werkt.
  • Bij diensten die erg gevoelig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Denk hierbij aan weddenschappen en loterijen.

Diensten voor bedrijven

Het herroepingsrecht is consumentenwetgeving. De bedenktijd hoeft voor bedrijven daarom ook niet te gelden. Geef dat echter wel duidelijk aan! Vermeld daarom duidelijk wanneer een bestelling definitief is en tot wanneer annuleren nog mogelijk is.

Wanneer gaat de termijn van 14 dagen in?

Bij diensten gaat de termijn van 14 dagen voor herroeping in op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt. In tegenstelling tot producten gaat de termijn dus niet in op de dag van levering.

Vergeet niet te informeren!

Ook voor diensten geldt dat je de consument vooraf moet informeren over de rechten tot herroeping. Doe je dit niet, dan wordt de bedenktijd net als bij producten verlengd tot het moment dat je dit wel gedaan hebt (met een maximum van 1 jaar). Dit kan betekenen dat een consument na een half jaar alsnog zijn dienst kan annuleren. Wees dus altijd duidelijk richting de consument of het herroepingsrecht geldt en hoe de klant hier gebruik van kan maken.

De bezoekers wijzen op het herroepingsrecht is verplicht (Screenshot Ben.nl)
De bezoekers wijzen op het herroepingsrecht is verplicht (Screenshot Ben.nl)

De juridische basis

Zoals altijd vinden we het belangrijk om ook de juridische basis van deze regelgevend te vermelden, mocht je deze zelf willen doorlezen, dan kan dit via de volgende bronnen:

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geachte

Ik heb tele2 internet en tv
Ik ontving het pakket 3 weken naar aanmelding per Internet
En wilde het retour sturen
Maar kreeg te horen dat mijn bedenktijd er opzat
Die ging in vanaf de aanmelding
Dus ruim verstrekken

Wat kan Ik nu nog aan doen

Met vriendelijke groet
Jeffrey lamers

Beste Jeffrey,

Bij diensten gaat de termijn van 14 dagen voor herroeping in op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt. In tegenstelling tot producten gaat de termijn dus niet in op de dag van levering.
Dus op het moment dat je dit abonnement bent aangegaan, is ook het herroepingsrecht ingegaan van 14 dagen. Als je daarna 3 weken hebt gewacht op je pakket, betekent dus zoveel dat je eigenlijk geen recht meer hebt op de herroeping, dit had je dus binnen die 14 dagen moeten doen. Wellicht toch even contact opnemen met Tele2 om te kijken naar een oplossing?

Beste,

Bij T-mobile heb ik een glasvezelabonnement afgesloten.
Mijn gewenste startdatum was 15 mei, maar ze gaven aan dat 22 mei de verwachte startdatum is.
Helaas was ik één dag te laat met het gebruik maken van mijn herroepingsrecht.
T-mobile wilde niet van het contract afzien ondanks dat ze me geen enkel vooruitzicht konden geven op de startdatum.
Omdat het om een verhuizing gaat heb ik dus een periode geen internet.
Inmiddels is het 6 juni en geeft de glasvezelinstallateur (Reggefiber) aan dat er nog niet eens een opdracht bij hen is binnengekomen.
Zij verwachten dat het nog minstens 3 weken kan duren voordat ik internet heb.
Ook dit maakt T-mobile helaas niets uit, ik kan hooguit een afkoopsom betalen die duurder is dan een jaarabonnement.
Zijn er juridische mogelijkheden om van dit abonnement af te zien?
Het is namelijk volkomen onduidelijk wanneer ik eindelijk internet zal krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Dannenberg

Dit is toch een lastige zaak. Onder de bedenktijd kun je (waarschijnlijk) niet af van je contract. Enige wat je nog kunt kijken is of T-Mobile je vooraf geïnformeerd heeft over je bedenktijd. Hebben ze dat niet, dan heb je maar liefst 1 jaar om te ontbinden.

Qua levering zou je T-Mobile in gebreke kunnen stellen. Wel moet je ze dan alsnog de mogelijkheid geven om het contract na te komen. Doen ze dat niet, dan kun je wel ontbinden.

Gezien de complexiteit zou ik je toch adviseren om in dat geval een jurist of rechtsbijstand verzekering te raadplegen.

Beste,
Kunt u mij helpen; ik heb gisteren een abonnement voor een dienst afgesloten maar heb daar spijt van en wil daar eigenlijk vanaf. In de voorwaarden staat dat ik afstand doe van mijn herroepingsrecht. En omdat er ook over forse incasso kosten wordt gesproken ben ik huiverig om te herroepen.

Wanneer ik de website van BeursFoon bekijk, lijkt het om een doorlopende dienst te gaan. Ik ga er vanuit dat u deze dienst als consument heeft afgesloten. Daarvoor geldt dat wanneer de dienst met uw toestemming direct wordt geleverd, de bedenktijd wel moet gelden, maar dat u wel moet betalen naar ratio van gebruik.

Gezien u gisteren heeft afgesloten en vandaag gebruik wilt maken van de bedenktijd, dan zou u dus enkel 1 dag moeten betalen voor het gebruik.

In de algemene voorwaarden staat de de bedenktijd wordt uitgesloten op basis van de wettelijke uitzondering “Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd”. Gezien er op de website wordt gesproken met termen als “abonnement” en “prijs per maand” lijkt me deze uitzondering niet op te gaan. Tevens zou je dan nadrukkelijk tijdens het bestellen akkoord moeten hebben gegeven om af te zien van je bedenktijd, in de eerste stap van het afsluiten van het lidmaatschap wordt hierover niet gerept. De vervolgstappen heb ik niet kunnen checken.

Op basis van de huidige informatie zou ik dus van mening zijn dat u gewoon af kunt zien van het abonnement en gebruik kunt maken van de bedenktijd. Heb je toestemming gegeven voor directe levering (nadrukkelijk niet in de algemene voorwaarden), dan moet je 1 dag betalen of het aantal dagen dat u de dienst heeft kunnen bereiken. Heb je niet nadrukkelijk afgezien van je recht op bedenktijd, dan moet je kosteloos kunnen annuleren.

Beste.

Ik heb een vraag over een abbonement bij parship.
Die heb ik eergister aangenomen en ben eigenlijk na 2 uur al van mening geweest dat ik toch van af wil zien.
In de voorwaarde stond dus dat ik afstand nam van de 14 dagen bedenktijd. Nu heb ik ze er ook die dag per direct over gecontacteerd en ze willen nu een volle bedrag van 60euro in kosten brengen.

Maar heb ze gezegd dat ik dus wel de huidige overgemaakte 20euro afstand van doe en de rest gewoon kwijt wil hebben.

Weet u wat ik hier op kan doen?

Mvg
David

Beste David,

Parship is een online dienst die je gedurende een bepaalde tijd afneemt. Een doorlopende dienst dus.

Je hebt akkoord gegeven om afstand te doen van je herroepingsrecht om zo directe toegang mogelijk te maken. Dat je de levering van de dienst direct start, wil echter niet zeggen dat je volledig af ziet van je herroepingsrecht! Het herroepingsrecht blijft namelijk gewoon gelden, wel moet je betalen naar ratio dat je de dienst hebt gebruikt. Je voorstel om €20 te betalen is daarom heel netjes en zou niet geweigerd mogen worden door Parship.

Mvg. Daan

Beste Anja, de bedenktijd geldt voor Nederlandse webwinkels. Als het een Nederlandse webwinkel is die verstuurd vanuit een ander land (dus ook China) moeten zij zich alsnog aan de Nederlandse wetgeving houden. Zij moeten wel duidelijk vermelden wat de verzend/retour kosten zijn. Wanneer zij dit niet doen dan heeft de klant het recht om de bestelling gratis te retourneren. ^Lana

Beste,
Ik wilde een schutting laten plaatsen en heb hier telefonisch een “overeenkomst” over gehad, heb daarna ook een offerte gekregen(hier stond alleen de prijs op en verder geen andere informatie). Maar ik wil deze dienst nu annuleren en ik zit nog in mijn bedenktermijn van 14 dagen. De schutting zal over ongeveer 3 weken worden geplaatst (30 april). Echter, nu zie ik op de site bij de algemene voorwaarden staan dat er administratiekosten worden gerekend voor mijn herroepingsrecht (binnen 14 dagen). Dit is 10% van de orderwaarde (200 euro!). Ik heb hier verder niets over gehoord en ben ook niet op de hoogte gebracht van deze kosten tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Ook geen informatie ontvangen over de herroepingsplicht. Is dit toegestaan? Ik heb immers geen gebruik gemaakt van diensten etc. en vervoerskosten zitten ook in de “orderwaarde”, maar deze kosten zijn natuurlijk ook nog niet gemaakt….

mvg. Jan

Beste Jan, bedankt voor je bericht. Of je je bestelling kosteloos kunt annuleren ligt aan een aantal factoren. Jouw bestelling valt onder de wet koop op afstand. In principe heb je dan recht op 14 dagen bedenktijd (ook bij diensten). Echter heb je hier geen recht op wanneer het product onder maatwerk valt. Je zal dus even moeten nagaan of de schutting onder maatwerk valt. In dat geval mag de verkoper wel administratie/annuleringskosten berekenen. Wanneer het niet onder maatwerk valt moet je de bestelling dus gewoon kosteloos kunnen annuleren, als deze nog niet bij jou geplaatst is. Hoop dat je hier wat mee kunt! ^Lana

Beste,

Allereerst duidelijke info! Bedankt hiervoor.
Mijn vraag gaat over een dienst (online cursus). Deze cursus is niet op maat gemaakt, het is een verzameling van vooraf opgenomen video’s.
Nu hoef ik niet direct op te zeggen, maar ik heb toch wel wat opmerkelijke voorwaarden gelezen die ik graag even wilde checken.

De cursus heeft de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen.
Punt 1: In de voorwaarden staat dat het volledige bedrag teruggeboekt wordt minus administratiekosten van €25,-.
Punt 2: In deze voorwaarden wordt ook gesteld dat eerst de volledige cursus moet zijn afgerond binnen de 14 dagen bedenktijd om in aanmerking te komen voor terugboeking van het volledige bedrag (minus de administratiekosten).

Bij punt 1 weet ik dat dit wettelijk gezien niet mag bij producten, maar of dat ook bij diensten is weet ik niet zeker.
Punt 2 lijkt mij klinkklare onzin. Klopt dit?

Bedankt!

Beste Pepijn, heel graag gedaan :-). Net zoals bij het herroepingsrecht van producten dien je het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. Het is dus niet toegestaan om administratiekosten of dergelijke in te houden op het retourbedrag. Wanneer je een cursus op maat hebt dan mag dit wel. Wanneer je nog geen gebruikt hebt gemaakt van de online cursus dan zou je in principe binnen 14 dagen van de koop van moeten kunnen zien. Het is net zoals met producten niet toegestaan om gebruik te maken van het product, of de dienst en deze dan nog te retourneren. Dan zou iedereen in feite een gratis cursus kunnen volgen. Wat de verkoper bij punt 2 aangeeft is dus wel toegestaan. Hopelijk heb ik hiermee je vragen beantwoord! ^Lana

Hallo,

Ik besloot om online een taxatie van mijn aanstaande koop van mijn huidige huurwoning aan te vragen.
In het vragen formulier stond onderaan een vinkje met de mogelijkheid om de woning ook bouwtechnisch te laten keuren, ik vinkte dit aan.
vervolgens kreeg ik mail van een bedrijf dat de woning zou komen keuren en ik dacht ook taxeren, dus ik bevestig de aanvraag.
Kort daarna telefoon waarin de afspraak gemaakt word om 2 dagen erna de woning bouwtechnisch te komen keuren, tegen een tarief dat hoger was dan wat in de taxatie aanvraag stond, maar dat zou natuurlijk kunnen omdat de bouwkeuring extra erbij kwam.
Ook ging ik er op dat moment nog steeds vanuit dat het onderdeel was van de hele taxatie.
Enkele uren later word ik druk op mijn werk gebeld door het taxatie bureau om het taxeren van de woning te plannen….
Ik was erg druk en kon niet goed begrijpen wat er gevraagd en gezegd word en dus verzocht daags erna op een tijdstip dat het mij schikte op nieuw contact op te nemen.
Toen bleek dat het taxatie bureau niet eens op de hoogte was van de mogelijkheid van en of de gang van zaken omtrent het bouwtechnisch keuren of moeten keuren van de op het oog hebben van de woning.
Werd mij duidelijk dat het om 2 verschillende zaken ging.
Ik belde het nr dat mij gebeld had voor de bouwtechnische keuring en gaf aan dat er mis communicatie was en onduidelijkheid over de noodzaak om de woning te laten keuren op bouwtechnische zaken, benodigd voor de taxatie.
De medewerker gaf aan wel alles gezegd te hebben omtrent de aanvraag voor de keuring, maar mij staat dat niet meer ter geest.. Hij zou de afspraak annuleren en mijn dossier aan de annulering afdeling door geven die dan een schade vergoeding of administrative kosten in rekening zouden kunnen gaan brengen. op mijn antwoord dat ik binnen 24h na contact en meer dan 24h voor voor daadwerkelijk verrichte handelingen of diensten alles stopzette, gaf hij aan dat ik verplicht was om deze kosten te betalen. (in hun alg vw staat dat dit het hele bedrag a 425e is)
Ik gaf aan nergens aansprakelijk voor gesteld te willen zijn worden.
Mijn vraag, ben ik verplicht om deze kosten te betalen ?

Beste Richard,

Erg vervelend dat je onverwachts wordt geconfronteerd met deze kosten. Ik begrijp dat je daar dan ook graag meer informatie over wil. Zou je me kunnen vertellen of het gaat om een van onze leden? Dit kun je me laten weten via connor@webwinkelkeur.nl

Met vriendelijke groet,
Connor

Fijn deze informatie te lezen, erg verhelderend! Ik heb drie vragen:

1) Kan uitgelegd worden hoe het zit met een fysiek product waarmee toegang wordt verleend tot een digitale dienst? Op een andere pagina hier las ik iets over BWB6 artikel 230p sub g: “De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.” Ons product gaatt echter juist wél op een materiële drager geleverd worden. Is verzegelen dan de oplossing en is in plastic verpakken dan al een verzegeling?

2) De interactie tussen fysiek product en digitale dienst is zeg maar een vraag – antwoord principe. Punt is dat het vraag – antwoord gedeelte per dag is en doorlooptijd heeft van een jaar. Een klant zou dus maximaal 14 dagen van de 365 dagen gebruik kunnen maken en hoe dan ook nooit kunnen afronden. Geldt hiervoor het herroepingsrecht naar ratio?

3) De producten kunnen gedurende een bepaalde tijd als pre order worden besteld. Geldt deze periode tussen bestellen en leveren dan als bedenktijd (aangezien op het product de inlogcode voor de website staat)?

Gezien de uitstekende reacties hierboven kijk ik uit naar de antwoorden!

Mvg,
Bas

Beste Bas,

Goed dat je deze vragen stelt. Ik kan mij voorstellen dat de tekst van artikel 6:230p onderdeel g BW voor enige verwarring heeft gezorgd. Dat artikel is namelijk gericht op eenmalige diensten, zoals het downloaden van software. Als de dienst pas kan ingaan na het gebruik van het geleverde product en verder niets is overeengekomen over het beging van de dienst, kun je in principe aannemen dat het fysieke product op grond van artikel 6:230p onderdeel f lid 6 BW kan worden uitgezonderd van het herroepingsrecht. Uiteraard pas nadat de verzegeling is verbroken. Hierin kun je als verzegeling denken aan een kraslaag voor codes of plastic verzegeling bij CD’s.

Pre-orders kunnen nog tot 14 dagen na levering van het product worden herroepen, maar ook voordat het is geleverd. Bij diensten gaat de bedenktijd wel in vanaf het moment van bestelling. Hierin kun je je dan het beste kijken naar de inhoud van de overeenkomst.

Ik hoop dat je hier verder mee komt en wens je een succesvolle dag toe!

Goedemiddag,

Op 11 april een overeenkomst gesloten met Budget Alles-in-1 met als startdatum vandaag (1 juni).
14 dagen bedenktijd zijn verstreken, daar ben ik mij bewust van.
Echter is het zo dat ik niet online ben. In eerste instantie is PostNL mijn installatiepakket kwijt geraakt.
Ik heb Budget Alles-in-1 hiervan op de hoogte gebracht en er zou een nieuw installatiepakket verstuurd worden. Echter, ruim 48 uur later, is er nog steeds niets verstuurd en heb ik geen WiFi.
Kan ik nu alsnog het contract laten ontbinden, omdat Budget Alles-in-1 in gebreke is?

Dag Bas,

Wat een vervelende situatie, ik kan heel goed begrijpen dat je hier van baalt en graag de overeenkomst wil ontbinden. Ik begrijp dat je al een klacht bij Budget Alles-in-1 hebt neergelegd maar dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid. Ik raad je aan om deze voorbeeldbrief te gebruiken om zo de provider nog 1 laatste kans te geven. Voordat je besluit om de overeenkomst te ontbinden.

Goedendag,

Hoe zit het met cadeaubonnen die je aanschaft.

Sinds ik op meerdere website’s heb gelezen dat een cadeaubon niet te retourneren valt.

Voorbeelden van websites:
bol.com
debijenkorf
coolblue

Al deze website’s geven aan dat ze geen retour aannemen voor de cadeaukaarten.

Mijn vraag was of dit dus mag?

Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *