Skip to content

Blog

Split testing: De basis

8718
0
0

Geen online ondernemer kan eigenlijk zonder split testing. Toch zien we nog veel webwinkeliers die niet precies weten wat we met split testen bedoelen. In deze blog behandelen we de basis van het split testen. Wat is het en waarom zou je het gebruiken voor jouw webwinkel?

Wat is split testing?

Split testing wordt ook wel A/B testing genoemd. Die naam geeft goed weer wat je doet. Je meet het verschil tussen twee situaties. Dit doe je door willekeurig de helft van de bezoekers versie A van je website te presenteren en willekeurig versie B. De verandering die je aanbrengt in de twee versies is zo beperkt mogelijk, zo meet je alleen de invloed van deze kleine verandering op bijvoorbeeld je omzet.

Een praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld maakt vaak veel duidelijk. Stel je twijfelt of je bestelbutton op je website groen of oranje moet zijn. Dergelijke kleine nuances zijn op invloed op bijvoorbeeld de conversie. Dit resultaat kun je meten middels split testing. De helft van de bezoekers krijgt jouw webwinkel getoond met een groene bestelbutton, terwijl het andere deel de oranje button te zien krijgt. Vervolgens meten we of er verschillen zijn in bijvoorbeeld de conversie bij 1 van de 2 groepen. Zo zou het kunnen zijn dat de groene button voor 1% meer omzet zorgt.

Split testing eenvoudig weergegeven
Split testing eenvoudig weergegeven

Waarom split testing?

Het antwoord is eenvoudig. We willen een zo optimaal mogelijk resultaat. Dat kan door te gokken wat de bezoeker wil, maar betrouwbaarder is het om te meten. Een simpele methode daarvoor is twee situaties met elkaar vergelijken. Zo weet je automatisch welke situatie de beste is. Dit kun je niet alleen doen met je website, maar bijvoorbeeld ook met je (adwords) advertenties.

Split testing: De valkuilen

De basis is simpel, je meet en kiest aan de hand daarvan de beste oplossing. Voor je begint willen we je echter behoeden voor een aantal valkuilen.

1. Kiezen wat je meet!

Wat meet je bijvoorbeeld? Als webwinkel zul je vooral af gaan op de omzet. In andere gevallen kunnen andere indicatoren zoals de bouncerate of bezoekersduur ook goede indicatoren zijn. Tevens moet je er zeker van zijn dat je een volledig beeld hebt. Zo kan het mooier voorstellen van je product leiden tot een hogere omzet op korte termijn, tegelijkertijd kan het echter resulteren in een lagere klanttevredenheid en omzet op lange termijn. Bepaal dus goed wat je meet!

2. Voldoende gegevens

Bepaal goed hoeveel meetgegevens je nodig hebt en welke resultaten significant genoeg zijn. Hierbij is in de basis een grotere hoeveelheid meetmomenten beter. Ter illustratie, op basis van 10 bezoekers kun je (meestal) geen uitspraken doen, op basis van 1.000.000 (meestal) echter wel. Echter niet alleen het aantal meetmomenten speelt daarbij een rol, ook het verschil in de resultaten. Ter illustratie, wanneer onder 100 bezoekers 90 de voorkeur hebben voor een groene button, dan is de kans kleiner dat dit resultaat op toeval berust dan wanneer 51 van de 100 de voorkeur hebben voor de groene button. In statistiek hebben we het dan over significantie. Bekijk dus goed of je meting betrouwbaar is of dat deze op toeval berust. Hoe je dit kunt bepalen gaat te ver voor de inhoud van dit blog.

3. Generaliseren

Je meting zegt iets over de meetperiode in de gemeten situatie, de vraag is echter of je die resultaten kunt generaliseren. Resultaten kunnen altijd moment en plaats gebonden zijn. Zo kan het best zo zijn dat je groene bestelbutton het best werkt doordeweeks en je oranje beter in het weekend. Ook kan het zo zijn dat een groene button heel goed werkt bij de ene webwinkel, maar bij de andere helemaal niet. Blijf dus meten en verbeteren en trek niet te snel conclusies! Dit geldt overigens niet alleen voor split testing, maar voor al je metingen.

Conclusie

De basis van split testing is simpel. Mits voldoende bezoekers kan iedere webwinkel profiteren van split testing. Doe er dus je voordeel mee!

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geen reacties gevonden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *