Skip to content

Blog

Wat betekent de nieuwe Verordening voor Productveiligheid voor webshops?

Wat houdt Verordening Productveiligheid in Voor Webshops
855
0
0

Op producten die vanaf 13 december 2024 in de handel worden gebracht, is in de Europese Unie een nieuwe verordening op het gebied van productveiligheid van toepassing. De nieuwe verordening moet betere bescherming bieden aan consumenten, vooral bij online aankopen en producten van buiten de EU. Er komen strengere regels voor online marktplaatsen en meer toezicht op naleving van de regels. Hierdoor hoeven consumenten zich minder zorgen te maken over risico’s bij aankopen. Maar wat houdt deze nieuwe regelgeving in voor jou als webwinkelier?

Safety first

Productveiligheid is natuurlijk essentieel. Een veilig product brengt geen onredelijk of onevenredig risico met zich mee. Denk aan een hamer: het risico dat je per ongeluk je vinger raakt, is normaal. Maar in het geval van een boormachine die vaak kortsluiting veroorzaakt, spreken we over een onevenredig risico.

De nieuwe verordening bouwt voort op bestaande regels uit 2001 en brengt deze up-to-date, vergelijkbaar met hoe de AVG de privacyregels heeft vernieuwd. In Europa mogen alleen veilige producten op de markt worden gebracht. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en produceren van veilige producten, moeten risicoanalyses uitvoeren en documenteren, en moeten maatregelen nemen om eventuele risico’s te verminderen. Als een product toch onveilig blijkt, moeten verkopers en fabrikanten direct actie ondernemen, zoals consumenten informeren en onveilige producten terugroepen. Consumenten hebben dan recht op reparatie, vervanging of terugbetaling (en dienen in ieder geval de keuze te hebben uit twee van die opties).

Wat verandert er?

De nieuwe verordening legt extra nadruk op importeurs, zodat zij dezelfde verantwoordelijkheid dragen als fabrikanten en binnenlandse verkopers. Dit biedt consumenten meer zekerheid bij het kopen van producten uit het buitenland. Importeurs moeten samenwerken met Europese markttoezicht-autoriteiten om de veiligheid van hun producten te waarborgen.

Stel je voor dat je als consument onveilige elektronica uit Azië koopt. Voorheen was het lastig om iemand verantwoordelijk te houden. De verkoper was vaak het enige aanspreekpunt, maar die kon weinig doen tegen een fabrikant in een ander land. De nieuwe regels maken dit proces eenvoudiger en duidelijker.

Ook online marktplaatsen krijgen nieuwe verplichtingen. Platformen zoals Marktplaats moeten onderzoek doen naar de producten die ze aanbieden en gevaarlijke producten opsporen en verwijderen. Dit betekent meer zekerheid voor consumenten dat hun aankopen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.

Voor jou als webwinkelier betekent dit onder andere het volgende:

  • Ben jij producent, importeur en/of distributeur? Dan dien jij ervoor te zorgen dat jouw producten voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnormen, en dien je risico-analyses uit te voeren en maatregelen te nemen om risico’s te verminderen.
  • Als een product onveilig blijkt, moet je als verkoper, importeur en/of fabrikant direct actie ondernemen, zoals consumenten informeren en onveilige producten terugroepen. Consumenten hebben dan recht op reparatie, vervanging of terugbetaling.
  • Aanbieders van online platforms en marktplaatsen dienen een centraal contactpunt voor consumenten aan te wijzen voor de communicatie over productveiligheidskwesties. Ook moeten ze samenwerken met Europese markttoezicht-autoriteiten om onveilige producten van hun marktplaatsen te verwijderen.
  • De verordening geldt voor producten die in de EU worden geproduceerd en voor producten die worden ingevoerd. Let op, de verordening is niet van toepassing op alle producten. Uitzonderingen zijn onder andere geneesmiddelen, levensmiddelen, diervoeders en antiquiteiten. Een volledige lijst is te vinden in de verordening zelf.

In de verordening vind je een complete beschrijving van alle veranderingen.

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geen reacties gevonden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *