Skip to content

Blog

De Europese Unie stelt webwinkel keurmerk verplicht

11297
2
0

UPDATE: Dit was een 1 april grap, de EU gaat nog geen keurmerken verplicht stellen. Wel loop je natuurlijk echt het risico om boetes te krijgen als je niet aan wetgeving voldoet.

Volgende maand wordt in het Europees parlement waarschijnlijk nieuwe wetgeving aangenomen welke lidmaatschap van een webwinkel keurmerk gaat verplichten. Webwinkels die nog niet aangesloten zijn bij een keurmerk worden dat verplicht wel te doen. De nieuwe wetgeving komt naar aanleiding van veel misstanden bij webwinkels. De Europese commissie kiest daarbij door private handhaving vanuit de markt. De Europese commissie vindt dat keurmerken hebben laten zien hun taak goed uit te voeren en ziet daarom geen noodzaak voor publieke handhaving door de overheid.

‘steeds meer mensen doen hun boodschappen en bestellingen online, het is daarbij van belang dat ze zeker weten dat de webwinkel waar ze hun producten kopen te vertrouwen is. Om deze reden willen we vanaf juli 2018 de verplichten stellen tot lidmaatschap van een webwinkel keurmerk. Daarbij hebben we enkele keurmerken aangemerkt welke voldoen aan de kwaliteitsnormen welke wij stellen. Gezamenlijk met deze keurmerken willen we ervoor zorgen dat het winkelen op het internet veilig is.’

Uit de screening door de Europese Unie is gebleken dat Stichting WebwinkelKeur aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. In dit blog gaan we in op wat dit in de praktijk inhoud voor onze huidige en toekomstige leden.

Private handhaving van regels

Alhoewel de Europese Unie af wil zien van publieke handhaving door de overheid gaat er wel meer gestuurd worden op private handhaving door bestaande keurmerken. Vandaar dat de Europese Unie strikte voorwaarden heeft ontwikkeld voor elke organisatie welke een keurmerk afgeeft.

Ook Stichting WebwinkelKeur heeft een dergelijke screening moeten doorstaan. Uit deze screening is gebleken dat het keurmerk voldoet aan de wettelijke eisen.

Hierbij zal Stichting WebwinkelKeur jaarlijks evalueren of een lid nog aan alle wettelijke eisen voldoet. Mocht een lid hier niet aan voldoen dan heeft deze tot vijf werkdagen om er voor te zorgen dat deze wel aan de eisen voldoet. Mocht dit na de genoemde vijf werkdagen niet het geval zijn dan zal er initieel een waarschuwing volgen. Mocht er op de waarschuwing geen gehoor komen dan zal het lidmaatschap ingetrokken worden van de webwinkel.

Aanmelding bij opstarten webwinkel

Om ervoor te zorgen dat webwinkels direct bij start op de hoogte zijn van regels en hier ook aan voldoen is er voor gekozen om bij de inschrijving bij de kamer van de koophandel ook direct een keurmerk te kiezen. Hierbij kan gekozen worden voor 1 van de bestaande keurmerken. Zo is de verplichting voor elke startende ondernemer direct duidelijk en zullen er geen webwinkels meer in omloop zijn die niet aan wetgeving voldoen.

Het pakket aan maatregelen bestaat uit 3 compontenten
Het pakket aan maatregelen bestaat uit 3 compontenten

Meer regels in de maak

De nieuwe regels zijn onderdeel van een nieuw beleid wat bestaat uit 3 onderdelen. Onderdeel één zijn financieel maatregelen, oftewel meer boetes voor webwinkels die niet aan regels voldoen. Het tweede onderdeel is het verplicht stellen van webwinkel keurmerken. Het derde onderdeel zijn plannen voor een pakket-belasting waarbij de webwinkelier een klein bedrag per pakket moet betalen. Deze regels vallen allemaal onder het Fight Online Poluting beleid, met dit FOP beleid wil de Europese Unie de vervuiling van het internet zowel in de letterlijke als in de figuurlijke zin terug dringen. Wij houden je natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *