Skip to content

Blog

Uitspraak rechter tegen ACM-boetes

11348
0
0

Vorig jaar zijn er flinke boetes uitgedeeld door de Autoriteit Consument & Markt aan webwinkeliers die de wet niet netjes naleefden. Wij hebben hier in het verleden al eens over geschreven. Dat niet iedere webwinkelier het met de forse boetes eens was moge duidelijk zijn. Twee van deze beboete partijen, Shoebaloe en Bever, hebben een zaak aangespannen tegen de ACM. Op 7 en 14 December is er door de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan, waarbij de boete voor Shoebaloe hetzelfde bleef en de boete voor Bever bijna gehalveerd werd.

De boete voor Shoebaloe

De ACM heeft de webwinkel Shoebaloe in oktober van 2016 een boete opgelegd van 72.000 euro. De reden van de boete was dat de webwinkel geen juiste informatie verstreek over het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is het recht om een product dan wel bestelling te retourneren, waar in Europa een bedenkingstermijn van 14 dagen telt waar de consument de webwinkel moet melden dat deze de bestelling wil retourneren waarna er nogmaals een periode van 14 dagen bestaat voor het daadwerkelijke retourneren. De rechtbank heeft bij de uitspraak aangegeven dat er van een webwinkelier verwacht mag worden dat ‘deze zich op de hoogte stelt van de relevante wetgeving’ en dat ‘de eiseres door de ACM was gewaarschuwd’. Volgens de rechtbank was het betreffende wetsartikel duidelijk en mocht ook de medewerking aan het onderzoek van de ACM door de eigenares niet als ‘matigende factor’ beschouwd worden. De boete van 72.000 euro bleef derhalve ongewijzigd.

De boete van Bever

Ook de webwinkel Bever heeft van de ACM een boete mogen ontvangen. In dit geval gaat het om een bedrag van 198.000 euro. Bever verweerde zich tegen deze boete en gaf het volgende aan als statement:

“de implementatie van de toepasselijke wetgeving in kwestie is zelfs voor keurmerken problematisch, en van de consumentenkant klinkt geen luid gejuich dat er eindelijk wordt opgetreden tegen deze overtredingen en dat er sprake is van een groot afbreukrisico voor eiseres.”

In dit statement van Bever ging de rechtbank niet mee. Dat andere webwinkeliers eveneens moeite hebben met het naleven van de wetgeving is geen gegronde reden volgens de rechtbank om niet beboet te worden. De rechter gaf vervolgens aan dat de e-commercebranche als afdoende gewaarschuwd beschouwd mocht worden en dat de relevante wetgeving van duidelijke aard was. Bever kreeg echter  een boetevermindering, van 90.000 euro, door de rechter opgelegd omdat de ACM ‘vergeten’ was om de webwinkel te waarschuwen, zoals de ACM dat wel bij de andere veertig webwinkels heeft gedaan. Daarmee was de boete van 90.000 euro – welke gericht was op het verschaffen van afdoende informatie voordat er een aankoop plaatsvindt – in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent.

Afsluitend

De bevoegdheden van de ACM zijn vastgelegd in wet-en-regelgeving. Wanneer bedrijven zich niet aan wet-en-regelgeving houden dan heeft de ACM enkele juridische middelen tot zijn beschikking om ze hier toe te dwingen. Dit kan een formele waarschuwing zijn alsmede een boete. Vorig jaar heeft de ACM na een periode van waarschuwingen aangekondigd om boetes te gaan uitschrijven. Dit is vervolgens ook gebeurd. De wet-en-regelgeving waar de boetes van de ACM zijn voor opgelegd zijn regels waar ook Stichting WebwinkelKeur op controleert.

Zeker weten dat je webwinkel voldoet aan de wet-en-regelgeving? Dan adviseren we jouw webwinkel goed te controleren op geldende regels. Vooral voor webwinkeliers die graag de zaken voor 2018 in orde willen hebben bieden wij tevens een eindejaarsactie aan.

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geen reacties gevonden.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *