Skip to content

herroepingsrecht bij maatwerk.

DWQA QuestionsCategorie: Questionsherroepingsrecht bij maatwerk.
Miena asked 2 maanden ago
Goedemorgen, Bij bestelling van een glaswand  (alles via internet en telefoon dus koop op afstand) zijn wij niet gewezen op het feit dat maatwerk bij annulering tot kosten kan leiden (15% van de aankoopsom bleek achteraf).   In de gesprekken is dit op geen enkele wijze aan de orde gekomen. De opdrachtbevestiging bevat alleen de clausule dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Toen wij (na een conflict) binnen 14 dagen de opdracht introkken kregen wij te horen dat wij annuleringskosten verschuldigd zouden zijn. Door het bedrijf is geen enkele arbeid verricht. Er is niets ingemeten, hoewel dat nodig was om de wand te kunnen maken.  Klopt het dat wij dan toch de annuleringskosten moeten betalen ?

1 Antwoorden
Ismail Akhan Staf answered 2 maanden ago

Beste Miena,

 

Bedankt voor jouw vraag. Het moet wel erg vervelend zijn geweest om een rekening voor de annuleringskosten te ontvangen. Sommige bedingen in de algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd als er kan worden aangetoond dat het beding onredelijk bezwarend is.

 

Artikel 6:237 aanhef en sub i BW (de grijze lijst) bepaalt dat een beding waarin een vergoeding wordt gevraagd voor het beëindigen van de overeenkomst wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij het gaat om een redelijke vergoeding voor verlies of gederfde winst. Hierin kun je dus in ieder geval vragen waar deze kosten op zijn gebaseerd.

 

In de zaken ECLI:NL:GHSGR:2012:BW9875 & ECLI:NL:GHARN:2008:BH2899 is het beding over de annuleringskosten onredelijk bezwarend bevonden en vernietigd.

 

De winkel hoort dus wel aan te kunnen tonen dat de gevoerde annuleringskosten een redelijke vergoeding voor verlies of gederfde winst zijn.

 

Ik hoop dat je zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens je een mooie dag toe.

 

Je antwoord