Skip to content

Blog

Tachtig procent van de zzp’ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

8736
1
0

Vier op de vijf zelfstandigen (80%) heeft geen verzekering afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid. Van deze groep zegt 70 procent dit te duur te vinden.

Arbeidsongeschiktheid

In 2016 telde Nederland zo’n 179 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit is fors meer geweest als we het artikel ‘Nederland is minder ziek‘ mogen geloven. Er wordt een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgegeven aan een werkende wanneer deze voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Dit percentage wordt uitgerekend door middel van het loon.

Uit het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd door het CBS blijkt dat slechts een minimaal deel van de zzp’ers zich beschermd voor arbeidsongeschiktheid. De gevonden beweegredenen in het onderzoek zijn als volgt:

  • 25%, vooral zzp’ers van 55 jaar of ouder, zegt het risico zelf te kunnen dragen.
  • 20% geeft aan terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner.
  • 14% van de zzp’ers sluit geen verzekering af omdat ze de verzekeraars niet vertrouwen. Dat komt vooral in de bouw relatief vaak voor.

Hoewel het aandeel van zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering opnieuw gekrompen is in vergelijking met voorgaande jaren, zijn de dalen wel afgevlakt meldt het CBS. Zelfstandigen met personeel blijken zich wel steeds vaker te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (33.5%). De groepen welke het minst zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid zijn de jongere (jonger dan 25 jaar) en de oudere (65 jaar of ouder) zzp’ers.

 
 
Bericht delen:
LinkedIn
 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *