Privacy policy generator

“Het opstellen van een gepersonaliseerde Privacy Policy voor webshops moeilijk?

Met onze eigen generator niet!”

AVG / GDPR voor webshops

genereer eigen privacy policy webshop

Het hanteren van een goede Privacy Policy is belangrijk. Alleen nu met de strengere regels, die zijn ingegaan op 25 mei 2018, moet je als webwinkelier precies weten welke persoonsgegevens je verzamelt en laat verwerken door andere partijen. Dit is niet altijd even makkelijk, gezien je niet alleen goed moet nadenken over hoe jij omgaat met data, maar ook hoe andere bedrijven dit namens jou doen.

De benaming AVG / GDPR is eigenlijk een collectie van strenge regels waar jij als webwinkelier aan moet voldoen. ‘AVG’ staat voor: Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Engelse term ‘GDPR’ voor: General Data Protection Regulation.

Gratis Privacy Policy generator voor webwinkels

WebwinkelKeur komt daarom met een geheel eigen handige Privacy Policy generator, die het opstellen van een gepersonaliseerde privacy policy voor je webshop nog makkelijker maakt. Of je nou bij ons bent aangesloten of niet; elke webwinkelier mag er gebruik van maken. Deze generator houdt ook nog eens rekening met de nieuwe GDPR / AVG-wetgeving en verschillende veelgebruikte partijen binnen webwinkelland. Dit betekent dat je voor die partijen meestal niet meer in hun privacybeleid hoeft te speuren.

De generator zal nog niet elke relevante partij van the ‘World Wide Web’ dekken. Wij hebben in ieder geval een mooie selectie gemaakt en zijn voornemend de lijst uit te breiden in de toekomst.

Genereer vandaag nog je eigen Privacy Policy!

Privacy Policy op maat genereren voor de GDPR/AVG?

Genereer gratis online een privacy policy op maat voor jouw webshop.

Gratis Privacy Policy Generator

Meld je direct aan!

 

Nu ook in het Engels (bèta)

We hebben er even voor moeten zitten maar gelukkig is het begin er. Na redelijk wat verzoekjes voor een vertaling van onze generator hebben we nu een Engelstalige Privacy Policy generator voor webshops opgesteld. Wij hopen dat dit webwinkeliers met internationale dromen een stukje verder helpt! Gezien het gaat om een bèta-versie, willen we je verzoeken de privacy policy goed te lezen voordat je deze op jouw webwinkel plaatst.

Een Engelse Privacy Policy generator voor de GDPR/AVG?

Ga voor een Engelse privacy policy voor jouw webshop.

Gratis Engelse Privacy Policy Generator

Meld je direct aan!

 

Voorbeeld Privacy Policy voor webshops

Om je een beeld te schetsen hebben wij hieronder een voorbeeld van hoe zo’n document eruit kan komen te zien. Let wel op: dit is slechts een voorbeeld en is niet gericht op jouw webshop. Wij raden je daarom aan de generator te gebruiken wanneer je een eigen privacy policy wilt hebben voor jouw webshop.

Wij hopen dat je via deze weg in ieder geval voor een groot deel gedekt bent voor de GDPR / AVG binnen jouw privacy policy. Heb je toch nog behoefte aan meer informatie dan raden wij je aan eens te kijken naar onze GDPR/AVG-pagina en blogberichten.

Tevens hebben we ook voorbeeld algemene voorwaarden voor jouw webshop. Is jouw webshop al helemaal klaar voor een aanmelding? Meld je dan direct aan door op aanmelden te klikken!

 

Privacybeleid webshop voorbeelddocument

[Dit is een voorbeeld, doorloop de generator hier]  
Over ons privacybeleid
[Voorbeeld] geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van [voorbeeld]. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is DD/MM/JJJJ, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

[Dit is een voorbeeld privacy statement, doorloop de generator hier]  
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van [Voorbeeld]. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. [Voorbeeld] heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. [Voorbeeld] is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. [Voorbeeld] behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. [Voorbeeld] houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 

Webhosting en e-mail

[Dit is een voorbeeld privacy beleid, doorloop de generator hier]  

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van [Voorbeeld]. [Voorbeeld] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Voorbeeld] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Voorbeeld] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

[Dit is een voorbeeld, doorloop de generator hier (link)] 

[Voorbeeld]Onze website maakt gebruik van [Voorbeeld], een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van [Voorbeeld]. [Voorbeeld] zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door [Voorbeeld] beveiligd opgeslagen. [Voorbeeld] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. [Voorbeeld] behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Payment processors

[Dit is een voorbeeld privacy beleid, doorloop de generator hier]  

[Voorbeeld]

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [Voorbeeld]. [Voorbeeld] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. [Voorbeeld] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [Voorbeeld] behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van [Voorbeeld] dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [Voorbeeld] bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

[Dit is een voorbeeld, doorloop de generator hier]  

[Voorbeeld]

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van [Voorbeeld] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [Voorbeeld] delen. [Voorbeeld] gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat [Voorbeeld] onderaannemers inschakelt, stelt [Voorbeeld] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

[Dit is een voorbeeld, doorloop de generator hier]  

[Voorbeeld]

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [Voorbeeld]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, [Voorbeeld] heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. [Voorbeeld] is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Voorbeeld] gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

[Dit is een voorbeeld, doorloop de generator hier]  

[Voorbeeld]

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van [Voorbeeld]. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt [Voorbeeld] uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en [Voorbeeld] of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

[Voorbeeld]