Skip to content

Pre-order, voorbestelling, herroepingsrecht, retour

DWQA QuestionsCategorie: JuridischPre-order, voorbestelling, herroepingsrecht, retour
Pieter asked 4 jaar ago
Een klant bestelt via onze webshop een pre-order (voorbestelling). Er staat duidelijk aangegeven op de site dat het gaat om een pre-oder die pas over 3 maanden leverbaar is.  Na 1 maand besluit de koper dat hij het niet meer wil en wil zich beroepen op zijn herroepingsrecht. Wat mag je vervolgens als ondernemen ondernemen? *Dit speciaal bestelde product mag niet retour naar de webwinkel omdat?
  • Het is een op maat bestelde order
  • Hij heeft met het bestellen opdracht gegeven en pleegt nu contactbreuk.
  • Hij heeft met het bestellen opdracht gegeven om deze dienst uit te laten voeren en heeft de bedenkt tijd van twee weken overschreden.
*Dit speciaal bestelde product mag retour wij vragen 15% annuleringskosten voor gederfde winst omdat wij het bij de groothandel al reeds hebben ingekocht en niet kunnen retourneren? Dit zijn zaken die we steed vaker tegen komen er iedereen er anders mee omgaat wat is nu juist?  
13 Antwoorden
caleni Staf answered 4 jaar ago
Beste Pieter, Bedankt voor jouw vraag. Het is jammer dat de klant wil annuleren. Je hebt het over iets dat is geleverd, waardoor we het hier nog niet over het herroepingsrecht kunnen hebben. Het herroepingsrecht treedt pas in werking als de klant of een gemachtigde de bestelling officieel in ontvangst heeft genomen.  Hoewel er daarnaast over annuleren niet specifiek iets in de wet staat heeft de klant wel het recht op herroeping nadat deze het artikel heeft ontvangen, tenzij het artikel is uitgezonderd van herroeping. Je noemt een aantal redenen waarom dat zo zou kunnen zijn, maar helaas is maar 1 van die redenen rechtsgeldig. Zo mag je geen artikelen uitsluiten van retour als deze speciaal voor de klant besteld zijn. Daarnaast heb je het over dat er bij het bestellen opdracht is gegeven voor leveren, maar de opdracht is pas voltooid als de levering heeft plaatsgevonden. In jouw laatste punt spreek je over een dienst. Als het daadwerkelijk een dienst betreft moet je bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk hebben aangegeven dat de herroepingstermijn direct ingaat. Heb je dat niet gedaan dan kan je dat nu niet achteraf zo stellen. Het enige punt dat je wel zou kunnen gebruiken is dat het een op maat bestelde order is. Dat wil zeggen, op maat gemaakte producten kunnen worden uitgezonderd van het herroepingsrecht. De regels over wat hier daadwerkelijk onder valt zijn echter vrij streng. Meer over de uitzonderingen bij het herroepingsrecht lees je hier: https://www.webwinkelkeur.nl/wettelijke-uitzonderingen-herroepingsrecht-bedenktijd/ In deze situatie adviseer ik je goed na te gaan of de bestelling uitgezonderd is van het herroepingsrecht. Heb je de klant daar voldoende over geïnformeerd via jouw algemene voorwaarden of wellicht op andere makkelijk vindbare plekken op jouw website? Moet je constateren dat deze bestelling niet uitgezonderd kan worden van het herroepingsrecht, maar weet je nu al dat de klant het niet wil hebben en dus zal herroepen, dan kan je kosten besparen door in plaats daarvan de order te annuleren. De kosten voor het verzenden van de klant hoef je dan namelijk niet onnodig te maken.  Ik hoop dat je met deze informatie de juiste beslissing zal kunnen nemen.   Groet, Asoka
Pieter answered 4 jaar ago
Bedankt voor je antwoord    Dus als ik het goed begrijp voeren wij een \’dienst\’ uit als wij een pre-order voor de klant plaatsten bij de groothandel. 
Dan moet dit duidelijk op onze website zijn vermeld in de algemene voorwaarden en door b.v een aparte pre-order pagina waar in dit staat vermeld. De klant heeft dan twee weken de tijd om zich te bedenken en daarna niet meer en vervalt daarbij herroeping daar hij dit binnen twee weken heeft kunnen aangeven.    mvg
Pieter    
caleni Staf answered 4 jaar ago
Beste Peter, Dat hangt volledig af van waar de klant een pre-order voor heeft geplaatst. Iets pre-orderen is geen dienst, het is niets anders dan een bestelling waarbij een verlengde levertermijn wordt afgesproken.
Als hetgeen dat de klant heeft besteld wel een dienst is, kan je dat op deze manier doen. De klant zal dan niet alleen duidelijk moeten worden gemaakt dat de herroepingstermijn direct ingaat, maar hij zal ook duidelijk zelf moeten aangeven dat hij hiermee akkoord gaat. Dat laatste kan bijvoorbeeld door een vinkje te zetten zoals de klant dat in veel gevallen ook doet bij akkoord voor de algemene voorwaarden.

Groet, Asoka
Charlotte answered 4 jaar ago
Beste,   @Asoka: ik vroeg mij af of herroepingsrecht ook van toepassing is bij online verkoop aan Belgische of buitenlandse retailers, B2B dus? Zo ja, hoe lang dan precies? en kunnen hier annuleringskosten in rekening worden gebracht? is dit ook nodig voor producten met een takszegel bvb? Wat neem ik best op qua voorwaarden in mijn Terms & Conditions in dit geval, zodat ik zeker alles cover?   Alvast van harte bedankt voor uw hulp en snelle en complete feedback/advies.   Mvg,   Charlotte
caleni Staf answered 4 jaar ago

Beste Charlotte,
Bedankt voor jouw vraag. Het herroepingsrecht, of zelfs het hele consumentenkoop recht is niet van toepassing tussen twee bedrijven ( B2B ). Houdt er echter wel rekening mee dat wanneer er voor consumenten de mogelijkheid is om te bestellen op jouw website, het wel belangrijk is informatie over het herroepingsrecht en andere punten van het consumentenkoop recht te benoemen en uit te leggen op jouw website. Je kan dan daarbij vermelden dat deze regelingen niet van toepassing zijn op B2B overeenkomsten.
Groet, Asoka

Tess Noens answered 3 jaar ago
Beste, Mag je als handelaar nadat klanten een pre-order hebben geplaatst van een artikel, alsnog de prijs verhogen door toedoen van taksen of bv. verhoogde transportkosten?   mvg Tess
caleni Staf answered 3 jaar ago
Hoi Tess,

In principe mag je dit niet zomaar doen. Je hebt immers al een prijsafspraak. Je mag de prijs dan alleen veranderen als dit ook in je algemene voorwaarden is opgenomen. Je moet hierin dan opnemen dat je als webwinkel binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst de prijs mag verhogen, door toedoen van taksen of verhoogde transportkosten. Daar moet dan wel tegenover staan dat je in dat geval de overeenkomst mag ontbinden. 
J answered 2 jaar ago
Hi Caleni,

Ik heb hier een iets andere casus, ik heb B2B een pre-order geplaatst. Nu is het zo dat er inmiddels 5 maanden verstreken zijn en levering uitblijft en zelfs steeds verschoven wordt. Het gaat hier overigens niet over maatwerk maar over moeilijk te verkrijgen producten die in alle hype moeilijk te leveren zijn. Dit bedrijf koopt dit zelf vooraf in maar heeft vermoedelijk teveel hooi op hun vork genomen waardoor ze niet kunnen leveren. Nu vroeg ik mij af gezien zij een regel hebben dat bij pre-orders 15% in rekening wordt gebracht als annuleringskosten na 14 dagen van bestelling. In dit geval gaat dat natuurlijk niet op en kan je ook nooit binnen 14-dagen de bestelling annuleren. Is het wettelijk gezien mogelijk daar de leveringsplicht van deze partij uitblijft en het een pre-order betreft dat zij alsnog die kosten in rekening mogen brengen? Het is in dit geval namelijk buiten mijn macht en na het te lange wachten en wekelijkse uitstel wat nu dus al 5 maanden duurt inmiddels wel klaar.
caleni Staf answered 2 jaar ago
Goedemorgen,

Dank voor je bericht en ik kan mij voorstellen dat dit een lastige situatie is. Het is van belang of er een precieze leverdatum is afgesproken, of dat dit vaag is gebleven. Dus was het iets als "We leveren over 2-3 maanden" of meer "We leveren op 20-12-2021". In dat vorige geval moet je contact opnemen met de leverancier (bij voorkeur natuurlijk schriftelijk), hem in gebreke stellen en hem een nieuwe redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Als hij dat nog niet haalt dan is hij in verzuim (https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/boek6/titel1/afdeling9/paragraaf2). Als het ging om een precieze leverdatum dan is hij dat bij deze al. Op dat moment kan je kiezen om de overeenkomst te ontbinden (https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel265/) en dus je geld terugkrijgen, inclusief het bedrag dat je van te voren hebt betaald. 

Kom je hiermee verder?
J answered 2 jaar ago
Hi Caleni,

In dit geval was het inderdaad wat je als voorbeeld geeft waarin het een definitiefe leverdatum betrof die wederom meerdere malen is uitgesteld naar een volgende datum. Maar voor alsnog is uitgebleven tot op heden en daarom ook de ontbindng in gang heb gezet tevens een bedrag terug gekregen maar de persoon wijst op de "algemene voorwaarden" waarin blijkbaar staat dat zij een x percentage dan mogen inhouden. Naar mijn weten een beetje een omgekeerde wereld daar zij niet kunnen leveren en zij dus in gebreken zijn. Voor nu heb ik dus een deel terug gehad maar mis ik de overige procent. Wat is in dit geval wijsheid om te schrijven? 

Hoor het uiteraard graag en wederom ontzettend bedankt voor de heldere en uitgebreide uitleg.
caleni Staf answered 2 jaar ago
Goedemiddag, daar mijn kennis zelf ook niet zo ver reikt, heb ik een collega met iets meer juridische ervaring de situatie voorgelegd daar dit meer reikt naar een vraag voor een juridisch adviesbureau. Voor dit antwoord zouden we daarom ook graag een korte disclaimer inzetten. We willen je verwijzen naar naar art. 236 sub b BW (https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel236). Dit artikel (de zogenaamde zwarte lijst) geeft een aantal bepalingen die onredelijk bezwarend zijn wanneer je ze opneemt in een overeenkomst met een consument. Dat ben jij zelf niet, dus dan kan je nog twee dingen doen. Je kunt een beroep doen op de zogenaamde reflexwerking (https://www.wetrecht.nl/reflexwerking-als-bedrijf-aanspraak-maken-op-consumentenrecht/), indien je daarvoor in aanmerking komt. In dat geval geef je aan dat je een dusdanige kleine onderneming bent en dat je je in dit geval kan beroepen op het consumentenrecht. Meer regels daarover staan in de link. Anderzijds kan je aangeven dat het beding in de algemene voorwaarden zelfs tussen ondernemingen als onredelijk bezwarend kan worden gezien, mede lettend op het feit dat deze voorwaarde bovenaan de zwarte lijst staat (in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, halverwege de grijze lijst). Ik verwijs hierbij naar punt 4C van dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses, gepubliceerd door Boom Juridisch (https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/vermogensrechtelijkeanalyse/2010/2/VrA_1574-0269_2010_007_002_002.pdf). Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Mocht je hier nog dieper op in willen gaan, dan moet ik je helaas wel doorverwijzen naar een juridisch advieskantoor. 
Oli answered 1 jaar ago

Hello,

I ordered from Remarkt.nl and it been 5 days now i didn't receive anything. I tried to contact them by phone and by email but i got no response. I just want to know if it is a legit website and my order will arrive and when or if you have any information about Remarkt.nl. 

Thank you 

caleni Staf answered 1 jaar ago
Good morning Oli, Thank you for your message and how annoying to read that you are experiencing problems with a member of ours. I would like to ask you to make your complaint official via this link: https://dashboard.webwinkelkeur.nl/disputes/add/3388?lang=nld They will also receive notification of this. Then they will have 7 days to provide a response/resolution. If this does not work, we will help mediate after this. Good luck and hopefully your complaint will be resolved soon! ^Caleni
Je antwoord