Aanmelden
Keurmerk aanvragen
Contact
Contact opnemen

Bemiddeling bij geschillen

Onafhankelijke bemiddeling bij geschillen

Raak niet verstrikt in welles/nietes discussies met je klant

Je kunt als winkelier nog zo goed je best doen, maar op een gegeven moment kan er een geschil ontstaan. Je kunt dan zelf oneindig in discussie blijven met de klant, maar soms werkt bemiddeling van een derde beter. WebwinkelKeur probeert hierbij te helpen, we luisteren naar beide kanten van het verhaal en zoeken zo een oplossing. Mocht de oplossing niet mogelijk zijn dan kunnen we in het uiterste geval een bindende uitspraak doen.

bemiddeling-icon

Bindende uitspraak

Het is mogelijk om geschillen voor te leggen aan DigiDispuut, zij doen een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Zo voorkom je dus een dure gang naar de rechter en verzandt je ook niet in een eindeloze discussie. Deze bindende uitspraak bedraagt €25,- en vindt geheel online plaats, je hoeft dus geen reiskosten te maken voor de uitspraak van het geschil, iets wat bij andere geschillencommissies vaak wel het geval is. Je weet beide waar je aan toe bent en hebt juridische zekerheid zonder de dure gang naar de rechter.

Juridisch advies

Ook wanneer je nog geen conflict heeft, maar graag je rechten en plichten wilt weten, dan kun je bij ons terecht voor gratis juridisch advies. We helpen je dan een juridisch, maar ook praktisch antwoord te geven op je vraag.

Hoe werkt ons klachtenproces

We hebben een modern process waarbij we er allereerst voor zorgen dat je een klacht samen met de consument kunt oplossen. Dit proces ziet er als volgt uit:

  1. Een consument dient een klacht in via het formulier op de ledenpagina
  2. Je krijgt automatisch een e-mail waarin de klacht van de consument staat, je kunt deze klacht nu zelf in behandeling nemen
  3. Na een week krijgt de consument van ons een (automatische) e-mail waarin we vragen of de klacht als is opgepakt of niet. Geeft hij aan dat de klacht niet is opgepakt, dan gaan wij pas bemiddelen.
  4. Middels hoor- en wederhoor proberen we samen tot een oplossing te komen. Meestal lukt dit.
  5. Komen we niet samen tot een oplossing, dan heeft de consument de mogelijkheid om onze geschillencommissie te vragen om een uitspraak te doen. De consument betaalt hier eenmalig €25,- voor, dit om te voorkomen dat er onnodig een beroep op onze geschillencommissie wordt gedaan. De geschillencommissie past weer hoor- en wederhoor toe om tot een uitspraak te komen.

Meer informatie over ons proces vind je in deze blog.

Het aantal geschillen dat wij in bemiddeling nemen verschilt per pakket. Kijk op de tarieven pagina voor het aantal geschillen dat wij jaarlijks per lid maximaal behandelen. Het gaat hier enkel om geschillen waar onze bemiddeling noodzakelijk is, klachten die je samen met de consument kunt oplossen worden niet geteld.

Direct aanmelden bij WebwinkelKeur