Skip to content

Retour product

DWQA QuestionsCategorie: QuestionsRetour product
S asked 1 jaar ago

Hi,

Klant wilt een fiets retourneren. Ze heeft deze gebruikt op de weg en de doos is er niet meer. Ook verwijt ze ons vam dwaling asngezien wij dachten dat de fiets toegestaan was op de weg maar na het bericht vsn het ilt dit toch niet zo was. In onze aanbodtekst stond wel vermeld dat het toegestaan was maar in onze algemen voorwaarden staan dat ze niet toegestaan zijn en dat kennelijke fouten of vergissingen ons niet binden. Na het bericht van het ilt hebben wij dus ook direct onze aanbodtekst veranderd. Nu dreigt ze met juridische stappen maar wij staan nog steeds niet open voor een retour omdat de fiets simpelweg gebruikt is wat tegen onze retourvoorwaarden ingaat en de doos er ook niet meer is alhoewel dat niet de grootste reden maar het maakt de fiets ook niet meer verkoopbaar. Wat te doen hiermee

1 Antwoorden
Ismail Akhan Staf answered 1 jaar ago

Hoi S,

Vervelend dat er een discussie is ontstaan over het retourneren van een fiets. Ik kan mij voorstellen dat je geen gebruikte fiets zonder verpakking retour wilt nemen.

Het ontbreken van een verpakking zorgt er echter niet voor het recht op retour vervalt. Zelfs een beschadiging van het product zorgt er niet voor dat de retour mag worden geweigerd. Er mag natuurlijk wel waardevermindering worden verrekend met het terug te betalen bedrag. Dit hoort wel redelijk te zijn en de hoogte van de waardevermindering hoort goed te kunnen worden onderbouwd. Een vast percentage is niet aan te raden.

Bij de beoordeling van de vergissing kan er worden gekeken naar de vergissing zelf en de impact ervan. Naast een beroep op dwaling kan er ook een beroep op non-conformiteit worden gedaan. De consument heeft namelijk een aanbod geaccepteerd van een fiets die op de openbare weg is toegestaan. Als de fiets niet aan de overeenkomst beantwoordt, zou er wellicht een fiets kunnen worden verzonden die wel aan de overeenkomst beantwoordt.

Bij foutieve of elkaar tegensprekende informatie wordt het voordeel van de twijfel, als deze er zou zijn, aan de consument toegekend.

Goed dat je het aanbodtekst inmiddels hebt aangepast. Daarmee voorkom je toekomstige discussies en hopelijk ook retouren.

Ik hoop dat je hier verder mee komt en wens je alvast een fijn weekend toe!

Je antwoord