Skip to content

retouren

marjan Bazelmans asked 3 jaar ago
ik ben een consument die artikelen heeft gekocht bij een b to b webwinkel . dit wist ik niet .   de 2 luchtreinigers die ik gekocht heb (a ca 450 ieder ) bevallen me niet en die wil ik retourneren . Bedrijf zegt dat dat niet kan , omdat hij   b to b levert (maar ik ben geen bedrijf )  welke rechten heb ik ? 
1 Antwoorden
Ismail Akhan Staf answered 3 jaar ago
Beste Marjan, Vervelend dat het niet duidelijk was omschreven dat er alleen zakelijke bestellingen konden worden geplaatst. Wij adviseren onze B2B leden dit duidelijk te vermelden en zelfs onmogelijk te maken door bijvoorbeeld een KVK nummer verplicht te stellen bij het bestelproces. Als je verder in het bestelproces nergens bedrijfsgegevens hoefde achter te laten zou je als consument moeten worden gezien. De wetgever heeft het als volgt verwoord in artikel 7:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: "In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit." Als de webwinkel lid is van ons keurmerk, kun je overigens ook een geschil bij ons indienen via de ledenpagina van de webwinkel. Dan kunnen wij overgaan tot bemiddeling. Via deze link kun je zoeken in onze ledenlijst
Je antwoord