Widget

Geef reviews weer op jouw eigen webshop

Het vertrouwen in je webwinkel vergroten? Dat kan door het tonen van de laatste reviews met de WebwinkelKeur widget. De reviewwidget is een interactieve afbeelding waarin het gemiddelde cijfer plus een deel van de laatste reviews wordt weergeven. Hierdoor zien jouw klanten direct dat anderen tevreden zijn over jouw webwinkel. De reviews die je via ons review systeem hebt verzameld, worden getoond.

widget webwinkelkeur
Interactieve reviewwidget van WebwinkelKeur

 

Personaliseerbaar reviewwidget

De WebwinkelKeur widget is geheel te personaliseren. Zo kunt je zelf instellen of de ervaringen om worden weergegeven of in lijst vorm. Zowel de breedte als de hoogte is zelf aan te passen. Tevens is de widget zowel geschikt voor donkere als lichte achtergronden. Voor WebwinkelKeur PLUS-leden is het ook mogelijk de widget kleur ook aanpassen aan je huisstijl.
widget licht donker webwinkelkeur
Meer interactief materiaal? Bekijk al onze integratie mogelijkheden.